Diyaliz Programı

Bu programın amacı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında uzman hekim gözetiminde çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hemodiyaliz ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Diyaliz Teknikerlerinin Görevleri
Diyaliz teknikerlerinin görevleri şunlardır;

  • Hasta diyalize alınmadan önce diyaliz makinesini hazırlamak,
  • Hastayı diyaliz makinesine yerleştirmek,
  • Diyaliz sırasında hastayı izlemek
  • Diyaliz makinalarının bakımını yapmak
  • Diyaliz süresinin bitiminde hastayı makineden çıkarmak

 

Diyaliz Teknikerliği Eğitimi
Diyaliz Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Öğrenciler temel tıp bilimleri ve mesleki teorik derslerin yanında, hemodiyaliz ünitelerinde klinik uygulama dersleri de almaktadır. Programın uygulamalı eğitimleri Diyaliz Merkezleri’nde ilgili öğretim elemanları eşliğinde verilmektedir.

 

Kariyer Olanakları
Diyaliz programından mezun olan öğrencilere ön lisans diploması ve ‘Diyaliz Teknikeri’ unvanı verilmektedir. Diyaliz teknikerleri resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabilirler. Diyaliz ünitelerinin sayı olarak giderek artması ve bu konuda özel yetişmiş eleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları yüksektir. Programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı (DGS) ile Hemşirelik lisans programlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler.