Fizyoterapi Programı

Bu programın amacı; Yaralanmalar, hastalıklar, engeller, kas-iskelet sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklı ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizyoterapi uygulamalarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Tedavilerin başarısında, gereken uygulamaların iyi yetişmiş fizyoterapi teknikerleri tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu programın amacı; devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmektir.

Fizyoterapi Teknikerlerinin Görevleri
Fizyoterapi teknikerleri; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde hastalar için planlanan tedavileri (elektroterapi ve terapatik egzersiz) uygulayarak hastaların güvenli ve etkili bir şekilde tedavisini sağlarlar.Fizyoterapi teknikleri öğrencileri eğitimleri boyunca üniversitemizde ve eğitimlerinden sonra mesleki hayatlarında hotpack ve coldpack gibi sıcak-soğuk modalitelerini, TENS, enterferansiyel akımlarını içeren elektroterapi cihazlarını, ultrason, infraruj ve traksiyon gibi cihazları kullanabilmektedirler.

Kariyer Olanakları 

Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri unvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarında lisans eğitimine devam edebilmektedirler.