Perfüzyon Teknikleri Programı

Bu programının amacı; Kanser hastalarının tedavisinde radyoterapi önemli bir yer tutmaktadır. Kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çekebilecek, radyasyon onkolojisi kliniklerinde ya da merkezlerinde, kanser hastalarına ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında radyasyon onkolojisi ve radyoterapi fiziği uzmanlarına yardımcı olarak çalışacak elemana olan gereksinim hızla artmaktadır. Bu programın amacı; kanser hastalarının ışın ile tedavisinde radyasyon onkolojisi uzmanı hekimin ve fizikçinin yardımcısı olarak radyoterapi ünitelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Radyoterapi Teknikerlerinin Görevleri
Perfüzyon Teknikeri kalp ameliyatlarında kalp- akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamını sağlar, karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineyi, diyaliz makinesini kurar ve çalıştırır.

Kariyer Olanakları
İİki yıllık perfüzyon teknikleri programını bitirenlere “Perfüzyon Teknikeri” unvanı verilir. Perfüzyon Teknikerleri özel ve resmi hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.