Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/bimcsuedu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
20191105_161045

Genel Bilgi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YÖDAK onayı ile 2014- 2015 öğretimyılında eğitim-öğretime başlamıştır. T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onayı bulunmaktadır.SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3 programda; Fizyoterapi, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardımprogramlarında örgün eğitim verilmektedir.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ağız ve Diş Sağlığı ,Ameliyathane Hizmetleri , Perfüzyon Teknikleri , Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ,Diyaliz ,TıbbiLaboratuvar Teknikleri , Anestezi programlarında örgün eğitime başlayacaktır.

Amacımız, ülkemizde ve dünyanın herhangi bir noktasında evrensel ölçülerde sağlık hizmeti verecekyetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Her programda öğrencilere ilgi duydukları alanlarda profesyonelbeceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Üniversitemizde öğrenciler,alanında tanınan güçlü akademik kadrosu ile kampüsümüzde yer alan modern binasında ileri teknolojiyesahip donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları,uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı beceri laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ileeğitimine devam etmektedirler.

Ayrıca sizlerin alanında nitelikli, güncel, zengin basılı ve dijital kaynağaulaşabileceğiniz üniversite kütüphanesi bulunmaktadır.

Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi vedeneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla,Dr. Akçicek Devlet Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde,ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz,öğrenimleri sırasında Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsünde yer alan her türlü kültürel, sanatsal ve sportifetkinliğe katılabilmektedirler.

Programlar
Program Adı Fakülte Derecesi Eğitim Süresi Eğitim Dili
İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Optisyenlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Perfüzyon Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe
Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans 2 Yıl Türkçe

Akademik Kadro
Ünvan Adı Soyadı Görevi E-mail Adresi Kadro Durumu
Öğr. Gör. Fatma Ayşin Kurak Yüksekokul Müdürü fatmakurak@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör. Selda Kalyoncu Demir Yüksekokul Müdür Yardımcısı
İlk ve Acil Yardım Bölüm Başkanı
seldakalyoncu@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör. Seda Erdoğan Fizyoterapi Bölüm Başkanı sedaerdogan@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör. Evrim Avcı Optisyenlik Bölüm Başkanı evrimavci@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör. Kübra Küçüktepe Fizyoterapi Bölümü kubrakucuktepe@csu.edu.tr Tam Zamanlı