Genel Bilgi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YÖDAK onayı ile 2014- 2015 öğretimyılında eğitim-öğretime başlamıştır. T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onayı bulunmaktadır.SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3 programda; Fizyoterapi, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardımprogramlarında örgün eğitim verilmektedir.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ağız ve Diş Sağlığı ,Ameliyathane Hizmetleri , Perfüzyon Teknikleri , Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ,Diyaliz ,TıbbiLaboratuvar Teknikleri , Anestezi programlarında örgün eğitime başlayacaktır.Amacımız, ülkemizde ve dünyanın herhangi bir noktasında evrensel ölçülerde sağlık hizmeti verecekyetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Her programda öğrencilere ilgi duydukları alanlarda profesyonelbeceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Üniversitemizde öğrenciler,alanında tanınan güçlü akademik kadrosu ile kampüsümüzde yer alan modern binasında ileri teknolojiyesahip donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları,uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı beceri laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ileeğitimine devam etmektedirler. Ayrıca sizlerin alanında nitelikli, güncel, zengin basılı ve dijital kaynağaulaşabileceğiniz üniversite kütüphanesi bulunmaktadır.Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi vedeneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla,Dr. Akçicek Devlet Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde,ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz,öğrenimleri sırasında Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsünde yer alan her türlü kültürel, sanatsal ve sportifetkinliğe katılabilmektedirler.

Programlar

Programlar Program Adı
İLK VE ACİL YARDIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
OPTİSYENLİK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
FİZYOTERAPİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU