Programlar

  • Lojistik

Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kıbrıs İlim Üniversitesi, sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücü ve ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere profesyonel elemanları en etkin şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile bu gelişmelere yönelik yapılan yeni düzenlemeler iş dünyasında sürdürülebilir gelişmeler, ulusal ve uluslararası anlamda ve her alanda ve her düzeyde profesyonel ara eleman ihtiyacını artırmaktadır. Kıbrıs İlim Üniversitesi, sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücü ve ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere profesyonel elemanları en etkin şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi mevcut lojistik programı ile temel olarak, lojistik sektörünü ve diğer sektörlerle ilişkisini, ulusal ve uluslararası lojistik prensip ve kuralları, lojistik operasyonel görev ve sorumlulukları, lojistik fonksiyonları ve uygulamalarını iyi bilen ve gerektiğinde uygulayan profesyonel lojistikçilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: 
Yard. Doç. Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA
hakkidogankaya@csu.edu.tr
0392 650 00 00

AKADEMİK KADRO

Doç Dr.

İsmail Hakkı DOĞANKAYA

UYGULAMALI BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
LOJİSTİK PROGRAMI BAŞKAN VEKİLİ
Öğr. Gör. Dr.

Hami AYDIN

LOJİSTİK PROGRAMI
Öğr. Gör.

Koray AVCI

UYGULAMALI BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU