Bölüm Hakkında

Programın Misyonu

Yazılım mühendisliği programının misyonu Yazılım yaşam süreci içinde mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkili çözümler üretebilecek nitelikte, etik ilkeler ile yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş sorumluluk sahibi, Yurt içi ve yurtdışında işbirliği kurarak çalışmalar yürütebilecek ve böylelikle ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunacakyazılım mühendisleri yetiştirmektir

 

Programın Vizyonu

Mezunları uluslararası seviyede aranan, bilimsel araştırmalar, projeler ve eğitim konularında ülkemizde ve dünyada önde gelen Yazılım Mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

 

Programın Amacı

  • Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilen
  • Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlayabilen ve uygulayabilen
  • Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışabilen, gerekli olduğunda liderlik yapabilen ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilen yani proje yönetimi becerisine sahip
  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettiren

mühendisler yetiştirmektir

Bölüm Olanakları:

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı

Kariyer Olanakları

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde yazılım mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

• Yandal
• Çift anadal
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı

Kariyer Olanakları

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde yazılım mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.