Bölüm Hakkında

Mimarlık, insanlık tarihinin en eski meslek disiplinlerinden biridir. Mimarlık mesleği, bilimsel ve sanatsal ilkeleri kullanarak, insanlar için sağlam, güvenli, işlevsel, sağlıklı, ve estetik açıdan zengin bina ve benzer mekanları oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mimarlık mesleği toplumun sanatsal ve kültürel açıdan gelişmesinde önemli bir rolü vardır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi içinde yer alan Mimarlık Bölümü 2018 yılında kurulmuştur. Mimarlık Bölümü Lisans Programının eğitim dili İngilizcedir. Lisans Programı 4 yıl ve 8 dönemden oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Lisans Programının vizyonu; uluslararası standartlar ve etik değerler çerçevesinde eleştirel düşünen, yaratıcı, sorunlara holistik bir yaklaşım geliştiren, mevcut ve modern teknolojileri kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyalı ve yabancı dili güçlü çağdaş mimarlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, Bölümümüzün misyonu ise, bilimsel ve sanatsal faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini geliştiren, yüksek teknolojiler ile kaliteli eğitim veren bir Bölüm olmayı amaçlamaktadır. Mimarlık Bölümü’nden mezun olanlara ‘Mimar Lisans Diploması’ verilir. Mezunlarımız ‘Mimar Unvanı’ alır.

Eğitim Öğretim Metodları

Mimarlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Sistemi bilim, sanat ve teknolojiyi kullanarak mekânsal tasarımda bütüncül bir yaklaşım izlemektedir. Ayrıca, disiplinler arası bir yaklaşım izleyerek iç mekân (iç mimarlık) ve dış mekân (peyzaj mimarlığı) arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır.

Tasarım stüdyoları eğitim-öğretim programının merkezinde yer almaktadır. Birinci sınıfta başlayan tasarım stüdyoları dört yıl boyunca devam etmektedir. Tasarım stüdyolarının temel amacı; öğrencilerin kendi bireysel özgün projelerini geliştirme, takım çalışması içinde yer alma ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin diğer Bölümleri (ör. İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı) ile geliştirilen işbirliğiyle eğitim sürecini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Mimarlık Bölümü’nden mezun olanlar Lisansüstü Programları (Yüksek Lisans ve Doktora) tercih ederek akademik bağlamda bir gelecek hedefleyebilirler.

Kariyer Olanakları

Mimarlık Bölümü’nden mezun olanlar kamu sektöründe, yurt içi ve yurt dışında özel sektörde (ör. Mimarlık ofislerinde) çalışabilir veya kendi iş yerlerini kurarak inşaat ve benzeri sektörlere proje çalışmaları ile katılabilirler. Ayrıca, ulusal ve uluslararası tasarım projelerine katılarak, yeni iş fırsatları için olanaklar yakalayabilirler.