Bölüm Hakkında

Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar. İşletme Doktora Programı bu vizyon ile, şirketlerimizin çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye çalışan yarının yöneticilerine, işletmenin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalar ile birlikte harmanlayabilecekleri bir içerik sunmaktadır.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan ve dinamik hale gelen yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel çatı altında aynı amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple de, işletmenin tüm işlevlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve bu hususları faaliyet gösterilen ekosistemin diğer dinamikleri ile uyumlu yönetebilecek bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler rekabetin sahasını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında bütünleşmiş bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Diğer taraftan, küreselleşmenin her geçen gün daha da artan bir hızda sürekli ilerleyişi İşletme eğitimine uluslararası bir boyut ve önem katmaktadır. Günümüzde ülkelerin karşılıklı ticaret anlayışları belirli ölçüde oluşmuş olmakla birlikte, küresel anlamda sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yatırımcılar stratejik kararlarını küresel dinamikleri gözeterek almaya başlamış, bu da beraberinde kaçınılmaz olarak İşletme alanında uluslararası gelişmeleri takip eden, uzak görüşlülük sahibi uzmanlara ve yöneticilere olan talebi artırmıştır.

İşletme; insanları ve kurumları genelde kar amaçlı olarak herhangi bir ürün veya hizmeti üretmeye yönlendiren bir sosyal bilim dalı olarak tanımlanmakta ve bu tanımdan hareketle de İşletme eğitiminin amacı “gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermek” olarak temayüz etmektedir

Eğitim Öğretim Metodları

Bu vizyon doğrultusunda Örgün (Yüz Yüze) eğitim metodları kullanılmaktadır. Ayrıca ev ödevi, sınıf içi tartışma, seminer,proje ve makale yazma yöntemleri de kullanılmaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Araştırma Enstitüsü, İşletme Doktora Programı mezunları Doktor unvanı ile Ekonomi ile İşletme eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarında, ticari ve özel işletmeler, finans kuruluşlarında, Ekonomi, Ticaret, Sanayi, Endüstri ve Maliye bakanlıklarına bağlı tüm Müdürlükler ve dairelerde, Küyük İşletmeler ile Küçük ve Orta Bütçeli İşletmelerin sunduğu Finans, Muhasebe ve Vergi gibi mali faaliyetleri yürüten Pazarlama, Satın alma, Lojistik ve İnsan Kaynakları bölümlerinde, büyük yerel veya çok uluslu firmaların Genel Müdürlük ve Merkezlerinde istihdam edilebilmektedir.

İşletme Doktora Programını tamamlayarak mezun olanlar; üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek, akademik kariyerine devam etmek isteyenler için ise sağlam bir temel oluşturulacaktır.