Bölüm Hakkında

Eğitim yönetimi doktora programı ilk öğrencilerini 2019-2020 bahar döneminde almaya başlamıştır. Eğitim Yönetimi doktora programı eğitim yönetiminin temel teorileri ve uygulamaları, liderlik teorileri, bilim felsefesi, insan kaynağının geliştirilmesi, okul iyileştirme ve geliştirme, hesap verebilirlik ve iç kontrol, eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, eğitim yönetimine farklı bakış açıları gibi konuları ele almaktadır.

Eğitim Yönetimi doktora programı 8 adet ders, 1 seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Doktora derslerini tamamlama süresi 3 yarıyıldır. Tez çalışmasının ise dört yarıyılda tamamlanması gerekir.

Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları