Bölüm Hakkında

Eğitim yönetimi doktora programı ilk öğrencilerini 2019-2020 bahar yarı içinde almaya başlamıştır. Eğitim Yönetimi doktora programı eğitim yönetiminin temel teorileri ve uygulamaları, liderlik teorileri, bilim felsefesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, okul iyileştirme ve geliştirme, hesap verebilirlik ve iç kontrol, eğitim planlaması, eğitim ekonomisi, eğitim yönetimine farklı bakış açıları gibi konuları ele almaktadır.

Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları