Bölüm Hakkında

Önce sen!

Demokratik bir devletin öncü unsuru hukukun üstünlüğüdür.

Dengeli, adil ve barışçıl bir toplumu sürdürmek ve günümüz küresel topluluk hukukunda bir arada bulunmak için esastır.

Bu görüşle Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Uluslararası Hukuk Bölümü, bağımsız olarak ileri araştırma yapma kapasitesine sahip gelecekteki hukuk profesyonellerine liderlik etmeyi amaçlamaktadır.

Uyuşmazlıktan kaçınma ve çözüme yönelik akademik ve kişisel beceriler geliştirmek. Programımız, içtihat ve tüzük için yorumlayıcı becerileri vurgulayan derslerden oluşmaktadır. Bunu yaparken karşılaştırmalı kurslarımız öğrencileri açık fikirli olmaya, eleştirel analiz yapmaya, yasal mantık ve muhakeme kazanmaya teşvik eder.

 

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi, karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri, Ortak Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunları hazırlamak için zorunlu derslerden oluşan uluslararası hukuka yaklaşım ihtiyacını karşılayan uluslararası bir hukuk programı sunmaktan gurur duyar. Hukuk danışmanları, dava görevlileri, hakimler ve savcılar olarak hukuk mesleği için öğrenciler. Programımız, öğrencilerin İngilizce dilinde ileri bir hukuk eğitiminden tam olarak yararlanmasını ve böylece uluslararası arenada rekabet etmelerini sağlayan ana hatlar sunar.

Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları