Bölüm Hakkında

Türkçe yapılan eğitim programında, tezli olarak gerçekleştirilen akademik araştırma çalışmaları ile toplumsal ihtiyaçlara katkıda bulunmak ve bilim dünyasına yeni kalıcı eserler verilmesi sureti ile Türk hukuk eğitimi kalitesinin uluslararası düzeyde gelişimine destek olunması planlanmıştır. Kamu Hukuku programının amacı kamu hukuku dalı içerisinde yer alan birçok alanda uzmanlaşma ve yeni çözümler üretecek akademik bir çalışma sağlama becerisini kazandırmaktır.

Kamu hukuku alanında üst düzey teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Bu programa başvuracak adaylarda Hukuk Fakültesi mezunu olmak koşulu aranır.

Toplam 120 AKTS kredisini, zorunlu ve seçmeli dersleri 60 AKTS olacak şekilde tamamlanması ve 60 AKTS kredisi değerindeki yüksek lisans tezinden başarılı olması ile tamamlanır.

Kamu Hukuku alanında uzmanlık sahibi olarak avukat, yargıç, uluslararası mahkeme ve kuruluşlarda hukukçu olarak çalışma imkânı sağlar.

Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

Programın eğitim dili Türkçedir.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında, müfredatta bulunması gereken zorunlu ve seçmeli derslere ilave olarak tez aşamaları bulunmaktadır.

Geleneksel hukuk derslerinin yanında hukukun yeni gelişen ve popülaritesi hızla artan alanları hakkında da öğrencilerimize en son bilgileri vermekteyiz. Bu amaçla Kamu Hukuku alanındaki derslere lisansüstü ve doktora düzeyinde yer vermekteyiz.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı için staj yapılması zorunlu değildir.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe’dir.

Akademik İlerleme Olanakları

Yüksek Lisans programı mezunlarımız, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hâkim, savcı, avukat, noter, hukuk danışmanı, hukukçu akademisyen olabilirler. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzman hukukçu ve özel sektörde yönetici, teftiş kurullarında müfettiş/denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkânları bulabilmektedirler.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans mezunları, bir üst düzeyde olan Doktora programlarına başvurulabilir.

Kariyer Olanakları

Kamu Hukuku Yüksek Lisans mezunları siyasi ve sosyal sorumluluklar içeren pek çok görevi yerine getirebilir veya statülere sahip olabilirler.

Üniversitemiz bünyesinde kamu hukuku alanında yüksek lisans programı gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kamu hukuku alanında uzman nitelikli hukukçuların yetişmesine olanak sağlanmış olacaktır.

Hukukçular, sosyal hayatın ve devlet kademelerinin hemen her alanında görev yapabilir.

Kamu Hukuku alanında uzmanlık sahibi olarak avukat, yargıç, uluslararası mahkeme ve kuruluşlarda hukukçu olarak çalışma imkânı sağlar.