Bölüm Hakkında

Hemşireler sağlık ve hastalık durumlara neden olan mekanizmaların nedenlerini sorgulayan ve bunu yaparken uygun etik değerlerle bağlı kalarak terapötik iletişim kuran ve zor durumlarda hemşirelik bilgisi ile karmaşık karar alma süreçlerini kullanan liderlerdir. Kanıta dayalı bilimsel sorgulama yetenekleri, etkili iletişim becerileri ve eleştirel düşünme süreçlerini birleştirerek insan sağlığını koruyan ve hastalıklara bütüncül yaklaşım sağlayan hemşirelik, bu yönüyle çok yönlü disiplinleri kapsayan bilim dallarından biridir.

Eğitim Öğretim Metodları

 • Yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi,
 • Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip,
 • Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı,
 • Multidisipliner ekip çalışması yapabilen,
 • Kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında fark yaratan,
 • Hasta, çalışan, bina, bilgi ve teknoloji güvenliğini önemseyen,
 • Sorunu görebilen ve çözüm üretebilen,
 • Araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici olarak ulusal ve uluslararası platformlarda görev alabilecek saygın hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik bölümünden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ”lisans” diploması ve “hemşire” ünvanı verilir.

Akademik İlerleme Olanakları

 • Yandal
 • Çift anadal
 • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
 • Mezuniyet sonrası yüksek lisans eğitim programı

Kariyer Olanakları

 • Sağlık kurumlarındaki tüm alanlarda klinisyen, yönetici ve eğitici hemşire,
 • Özel dal hemşireliği
 • Toplum içinde halk sağlığı hemşireliği,
 • Tüm kurumlarda iş sağlığı hemşireliği,
 • Okullarda okul sağlığı hemşireliği,
 • Sağlık Bakanlığı kurumlarında idari görevler,
 • Evde bakım hizmetlerinde,
 • Sosyal hizmetlere bağlı çocuk ve yaşlı bakım evlerinde,
 • Eğitim kurumlarında çalışma olanağı vardır.