Bölüm Hakkında

Turizm İşletmeciliği Bölümünün misyonu temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna sahip bireyler yetiştirmek, bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak ve projeler üretmektir. · Bilgi (Program Yeterlilikleri):Turizm işletmeciliği ile ilgili işletmecilik disiplini, işletme stratejileri, araştırma yöntemleri ve genel turizm bilgisine sahiptir. · Beceri (Alan Yeterlilikleri): Öğrenciler yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır. · Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki teknik bilgileri ( otomasyon, bilgisayar programları, enformasyon sistemleri) kullanma becerisine sahip olur. · Kariyer/İstihdam Olanakları: Mezunlar, turizm işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek akademik kariyer olanakları bulmaktadırlar

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar amaç ve hedeflerine göre , bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunun kullanmaktadır. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri "program öğrenme çıktıları" kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise" ders tanıtım ve uygulama bilgileri" kısmında yer almaktadır.

 

Akademik İlerleme Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans mezunu öğrencileri eğer lisans programını başarılı bir şekilde bitirip akademik kariyer yolunda ilerlemek isterse yüksek lisans ve doktora programına devam edip, akademik alanda kariyerini geliştirip üniversite akademik hayatında olanaklar yaratılabilir.

Kariyer Olanakları

Çalışma Alanları:

Konaklama İşletmeleri,Yiyecek-İçecek İşletmeleri,Havayolu İşletmeleri,Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılık,Kongre-Konferans Merkezleri, Turizm Enformasyon Merkezi

 

Bölümlerarası Geçiş Yapılabilecek Programlar:

Bankacılık ve Sigortacılık,Dış Ticaret (Türkçe-İngilizce), Emlak ve Emlak Yönetimi,Sağlık Kurumları İşletmeciliği,İnsan Kaynakları Yönetimi,İşletme Yönetimi (Türkçe-İngilizce),Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Pazarlama,Lojistik