Bölüm Hakkında

Kıbrıs İlim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin tüm lisans, ön lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin, yabancı dil bağlamında İngilizcenin öğretimi için kurulmuştur. Bu amaçla, misyonumuz, ‘Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ bağlamında, öğrencilerin konularında İngilizce kaynaklardan yararlanabilmeleri, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri ve uluslararası etkinlikleri ve olayları izleyebilmeleri için İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini, kelime bilgilerini arttırmalarını sağlayarak hedef dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmak ve onları dilin ait olduğu kültürle tanıştırmaktır. Ayrıca, vizyonumuz, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde, ulusal düzeyde etkin bir konumda olmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerimizi, üniversitemizin genel akademik, bilimsel ve pedagojik vizyonu çerçevesinde, doğrunun, gerçeğin, ilerlemenin, yeninin ve en iyinin arayışı içinde sürdürmektir.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesi'ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. İNGİLİZCE HAZIRLIK programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları