Bölüm Hakkında

Özgörev (Misyon)

Endüstri de yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler ışığında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına yönelik; ulusal ve uluslararası taşımacılıkla ilgili genel bilgiler vererek üretim sistemleri imalat yöntemleri ve tedarik zincirleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin lojistik sektörüne entekrasyonunu sağlamaktır.

 

Bölüm Olanakları

-Kurumsal İşletmelerde Staj ve Yerinde Uygulama İmkanları

-Sektör Temsilcileri ile Düzenli seminer ve toplantılar

-Sektörün önde gelen işletmelerine düzenlenen eğitim gezileri

- Sürekli eğitim merkezi,

- Kariyer geliştirme merkezi,

- Online eğitim olanakları

 

 

Kariyer Olanakları

Program mezunları Özel Sektör ve Kamu Sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin Dış Ticaret, Satış ve Pazarlama departmanlarında,  Lojistik Şirketlerinde, Planlama ve Ürün tasarımı, Pazarlama, Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi,  Envanter Yönetimi,  Depolama, Dağıtım, Taşımacılık, Sigorta, Gümrük Hizmetleri, Satın alma, Müşteri Hizmetleri gibi konularda faaliyet gösteren Kamu ve Özel sektör kuruluşlarında çalışabilme olanaklarına sahiptir.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. LOJİSTİK programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Lojistik programını başarıyla bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla Türkiye’deki üniversitelerin Lojistik programıyla ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Ayrıca, eğitimlerini devam ettirmek için yurtdışındaki üniversitelere direkt olarak başvurabilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Akademik İlerleme Olanaklarına ve İstanbul Aydın Üniversitesi Lojistik programına özgü özel kabul şartlarına bakınız.

Kariyer Olanakları

Çalışma Alanları :
1. Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında dış ticaret satış ve pazarlama ile lojistik şirketlerin dış ticaret, gümrük, taşımacılık birimleri

2. Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimleri

3. Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)

4. Taşıma İşleri Organizatörleri, kargo firmaları (Freight Forwarders)

5. Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri

6. Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri

7. Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları

8. Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri

9. Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer Devlet Kurum ve Kuruluşlarının ilgili Birimleri

10. İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinde Lojistik Uygulama Birimleri

Bölümlerarası Geçiş Yapılabilecek Programlar :
Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi (İngilizce), İşletme Yönetimi (Türkçe), Muhasebe ve Vergi Uygulama, Pazarlama, Turizm ve Otel İşletmeciliği