Bölüm Hakkında

Eğitim Yönetimi yüksek lisans programnın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara bağlı okullara yönetici; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamak, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumların eğitim birimlerinde görev alacak yeterliklere sahip uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

Eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans derecesi doktora öğrenimi için basamak oluşturur.

Kariyer Olanakları

Eğitim Yönetimi Yüksek lisans derecesi

1. Kişiye bu alanda uzmanlık kazandırır.

2. Akademik anlamda ünvan kazanımı ve gelişimi için bir basamak olur.