Genel Bilgiler

Bankacılık ve Finans lisans programı geniş tabanlı, yapısal olarak iyi dengelenmiş, sektöründe risk odaklı finansal yönetimin artan önemini vurgulayan kaliteli bir programdır. Genelde bu program temel finans yönetimi teorilerinin yanısıra, modern iş ve finans dünyasında finansal yönetim uygulamaları için gerekli analitik araçların kullanımı ile ilgili sağlam bir anlayış ve deneyim geliştirmektedir.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik İlerleme Olanakları
İletişim

Bankacılık ve Finans bölümü, çeşitli olası alternatif eylem yollarının iyice anlaşılmasını sağlamak açısından senaryo ve vaka analizlerini tüm önemli bankacılık ve finans  derslerinde yoğun olarak vurgulamakta  ve kullanmaktadır.

Eğitim yaşamları boyunca öğrenciler kampüste bilgisayar olanaklarından, hızlı internet erişiminden, vaka analizi, araştırma ve proje hazırlığında çok gerekli olan fiziksel kütüphane kaynaklarının yanısıra Üniversitemiz dışındaki geniş elektronik veritabanlarındandan da yararlanabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz yönetsel ve bilgisayar becerileri ile donatılmış olup,  ticari bankalarda, Merkez Bankalarında, Kalkınma Bankalarında, yatırım bankalarında, sigorta şirketlerinde, finans şirketlerinde, yatırım şirketlerinde, emeklilik fonlarında, leasing şirketlerinde ve aynı zamanda özel veya kamu sektöründe üretim veya hizmete yönelik çeşitli yerel, ülkesel ve küresel rekabetçi iş imkanları açısından avantajlı ve iyi hazırlanmış bireyler durumundadırlar.

Mezuniyet sonrasında öğrenciler akademik çalışmalarına Bankacılık ve Finans veya  İşletme ve Ekonomi gibi  ilgili alanlarda  bir master programıyla devam etme yönünde tercih kullanabilirler ve nihai olarak da seçmiş oldukları bir alanda Doktora eğitimlerini tamamlayabilirler.