Değerli Öğrencileriniz; Küresel ölçekte yaşanan Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar döneminden...
Halkevleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni sağlam temellere oturtmak, inkılapların anlaşılmasına ve yerleşmesine katkı sağlamak...
Türkiye ve Kıbrıs’ta ilk defa 11.7 çarpma faktörü ile oldukça önemli bir etkiye sahip endüstriyel...