ENGELLİLER BİRİMİ

BİRİMİN RAPORU

14 Ağustos 2010 tarih ve Resmî Gazete Sayı : 27672 ile ilan edilmiş olan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği uyarınca Kıbrıs İlim Üniversitesinde Üniversite Senatosunun 11 OCAK 2018 .tarih ve 2018 / 1 No’lu .karaıyla kurulmuş olan engelli Öğrenci Birimimiz aşağıda İsim ve Ünvanları yazılmış olan hocalarımızdan ve idari personelimizden oluşmaktadır.

Engelli Öğrenci Birimi Başkanı ; Prof.Dr. Tokay GEDİKOĞLU

ÜYELER

1. Yrd.Doç.Dr. Yeliz SAYGIN PDR Bölümü
2. Öğr.Gör.Dr. Seda Erdoğan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
3. Seda ERYAMAN Öğrenci İşleri
4. Mim. Hakan AYDIN Yapı İşleri
5. Özlem ARAZ Kütüphane

Kıbrıs İlim Üniversitesinde engelli öğrenci olarak iki tez aşamasında bulunan yüksek lisans öğrencisi ve bir lisans öğrencisi olmak üzere üç ortopedik engelli öğrencimiz bulunmakta olup bu üç öğrenciye burs verilmiştir. Engelli öğrenci sayımız az olmakla birlikte bundan sonra üniversitemizi tercih edecek engelli öğrencilerin akademik başarılarını, yaşam kalitelerini ve sosyal aktivitelere katılımlarını arttırmak için çalışmalarını sürdüren bu birim aşağıda belirtilmiş olan birimlerle birlkte, koordineli olarak çalışmaktadır.
1. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2. Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
3. Yapı İşleri birimi
4. Öğrenci İşleri Müdürlüğü

DURUM ANALİZİ

Fakülte ve Yüksekokul Müdürlükleri ve Öğrenci işleri Müdürlüğü ile yapılan toplantılar neticesinde Üniversitemizde sadece bir engelli ( Yürüme Engelli ) öğrenci olduğu ve bu öğrencinin de Yüksek Lisans Tez aşamasında olduğu tespit edilmiştir.
Buna rağmen; daha sonra Üniversitemizi tercih edebilecek engelli öğrencilerin olabileceği varsayımından hareketle Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Yapı İşleri birimi yetkililerinin katılımı ile bir komisyon toplantısı yapılarak kısa uzun ve orta vadede Üniversitemiz binalarının tamamiyle engelsiz hale getirilebilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür.
Bu çerçevede öncelikle mevcut binalarımız tek tek gezilerek eksiklikler tespit edilmiş ve alınabilecek önlemler saptanmıştır. Bu cümleden olarak

A. KISA VADEDE

1. Ders programları düzenlenirken engelli öğrencilerin varolduğu bölümlerin derslerinin rampa ile ulaşılması mümkün olan 101 – 102 – 103 – 104 No’lu sınıflarda yapğımasına hassasiyet gösterilmesi
2. Görme engelli öğrenci gelebileceği düşüncesinden hareketle “ görme engelli yürüyüş parkuru “ yapılmasına
3. Kütüphanemizde Görme engelliler için ayrı bir bölüm oluşturulmasına ve kril alfebesi ile yazılmış kitapların ve / veya seli kitapların bulundurulmasına gayret edilmesine,

B. ORTA VADEDE

1. Merdivenle ulaşılabilen 1. Ve 2. Katlarda bulunan sınıf ve laboratuvarlara ulaşım için merdiven tırabzanları yanında hareket eden motorlu tek kişilik çıkış iskemlesi yapılmasının programa alınmasına

C. UZUN VADEDE
1. Bundan sonra yapılacak tüm inşaatların “ Engelsiz Kampüs “ prensibi içerisinde şekillendirilmesine
Karar verilmiştir.
Bu fiziki düzenlemelerin dışında engelli olarak kabul edilen diğer engellerle ilgili olarak öğrenci kayıtları esnasında öğrencilerin
1. Spesifik öğrenme güçlükleri (disleksi)
2. Kısmi ve total görme engelli
3. Kısmi veya total İşitme engelli
4. Mobilite güçlüğü veya tekerlekli sandalye kullanıcısı
5. Otistik spektrum bozukluğu / Asperger’s sendromu
6. Zihinsel sağlık problemi
7. Görünmeyen özür
8. Yukardakilerden iki veya daha fazlası
9. Diğer özür ( Diyabet Vb. )
Gibi engellerden herhangi birine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla bir form oluşturulmasına ve buna göre gerekli ön düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir.

PLANLANAN AKTİVİTELER

1. Engelli vatandaşların karşıkarşıya kaldıkları sıkıntılar hakkında farkındalık yaratmak üzere öğrencilerle toplantılar yapılması
2. Engelli vatandaşların karşıkarşıya kaldıkları mimari engeller hakkında farkındalık toplantısı yapılması