ENGELLİLER BİRİMİ

BİRİMİN HİZMETLERİ

Kıbrıs İlim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ; özel gereksinimi olan ve birimimize başvuran öğrencilerle yapılan görüşme v e değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen sorunların çözümü için ilgili birimlerle görüşmeler yapar.

Engelli Öğrencinin kampüs içerisinde ve derslerde gereksinimi olan farklı taleplere ilişkin (ders materyallerinin alternatif formatlarda sunulması, sınavlarda değişiklikler, ulaşım vb.) çözüm önerilerini içeren çalışmalar yapar ve ilgilileri bilgilendirir.

Ulaşılabilirlik : Görme ve hareket engeli olan öğrencilerimizin sınavlar ve etkinliklere katılımı için gereken desteğin sağlanması için çalışmalar yapar. Üniversite İdaresi ile birlikte çalışarak tüm engel grupları için mimari engellerin kaldırılması çalışmalarına katılır.
Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık Hizmeti : Engelli öğrencisi olan Bölümlere, Öğrenci Topluluklarına gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir, Öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir. Öğrencilerin toplulukların faaliyetlerine katılımı için iletişim kurar.

Eğitim Hizmetleri: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin farkındalık ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik seminer, eğitimler verir ve farkındalığı v eöğrenci kaynaşmasını sağlayıcı etkinlikler düzenler.

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini içerir.

İsteyen öğrenciler için kariyer seçimi ve iş başarısını artırıcı eğitim ve izleme çalışması yapılır.