Genel Bilgi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YÖDAK onayı ile 2014- 2015 öğretimyılında eğitim-öğretime başlamıştır. T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onayı bulunmaktadır.SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3 programda; Fizyoterapi, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardımprogramlarında örgün eğitim verilmektedir.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ağız ve Diş Sağlığı ,Ameliyathane Hizmetleri , Perfüzyon Teknikleri , Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ,Diyaliz ,TıbbiLaboratuvar Teknikleri , Anestezi programlarında örgün eğitime başlayacaktır.Amacımız, ülkemizde ve dünyanın herhangi bir noktasında evrensel ölçülerde sağlık hizmeti verecekyetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Her programda öğrencilere ilgi duydukları alanlarda profesyonelbeceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Üniversitemizde öğrenciler,alanında tanınan güçlü akademik kadrosu ile kampüsümüzde yer alan modern binasında ileri teknolojiyesahip donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları,uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı beceri laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ileeğitimine devam etmektedirler. Ayrıca sizlerin alanında nitelikli, güncel, zengin basılı ve dijital kaynağaulaşabileceğiniz üniversite kütüphanesi bulunmaktadır.Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi vedeneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla,Dr. Akçicek Devlet Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde,ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz,öğrenimleri sırasında Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsünde yer alan her türlü kültürel, sanatsal ve sportifetkinliğe katılabilmektedirler.

Programlar

Programlar Program Adı
İLK VE ACİL YARDIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
OPTİSYENLİK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
FİZYOTERAPİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
ANESTEZİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
DİYALİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
RADYOTERAPİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
PERFÜZYON TEKNİKLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
AMELİYATHANE HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU

Akademik Kadro

Öğr. Gör. EVRİM AVCI
Öğr. Gör. EVRİM AVCI

Program Başkanı

: evrimavci@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. FATMA AYŞİN KURAK
Öğr. Gör. FATMA AYŞİN KURAK

Program Başkanı

: fatmakurak@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SEDA ERDOĞAN
Öğr. Gör. SEDA ERDOĞAN

Program Başkanı

: sedaerdogan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. KAYSER ÇAĞLAR
Prof. Dr. KAYSER ÇAĞLAR

Öğretim Üyesi

: kaysercaglar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. MÜJDAT YENİCESU
Prof. Dr. MÜJDAT YENİCESU

Öğretim Üyesi

: mujdatyenicesu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. NURCAN DİLBAZ YAYLA
Doç. Dr. NURCAN DİLBAZ YAYLA

Öğretim Görevlisi

: nurcanyayla@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. OSMAN ETEM AYDIN
Doç. Dr. OSMAN ETEM AYDIN

Öğretim Üyesi

: osmanaydin@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. YAHYA MURAT UĞRAŞ
Doç. Dr. YAHYA MURAT UĞRAŞ

Öğretim Üyesi

: yahyaugras@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. AHMET UMAY
Dr. AHMET UMAY

Öğretim Üyesi

: ahmetumay@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. KUBİLAY TARIMAN
Dr. KUBİLAY TARIMAN

Öğretim Üyesi

: kubilaytariman@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. ÖZGÜL ŞENGEL
Dr. ÖZGÜL ŞENGEL

Öğretim Görevlisi

: ozgulsengel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ÇİĞDEM MÜGE HAYLI
Öğr. Gör. ÇİĞDEM MÜGE HAYLI

Öğretim Görevlisi

: cigdemhayli@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ELMAS BOZKURT
Öğr. Gör. ELMAS BOZKURT

Öğretim Görevlisi

: elmasbozkurt@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. HALİL AVCI
Öğr. Gör. HALİL AVCI

Öğretim Görevlisi

: halilavci@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. HÜLYA GÜLLERCİ
Öğr. Gör. HÜLYA GÜLLERCİ

Öğretim Görevlisi

: hulyagullerci@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SELDA KALYONCU DEMİR
Öğr. Gör. SELDA KALYONCU DEMİR

Öğretim Görevlisi

: seldakalyoncu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SEVİL ORHAN
Öğr. Gör. SEVİL ORHAN

Öğretim Görevlisi

: sevilorhan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. TAYFUN MUSTAFA ERCİ
Öğr. Gör. TAYFUN MUSTAFA ERCİ

Öğretim Üyesi

: tayfunerci@csu.edu.tr
: CSU-WEB

  DERYA ÖZKAN
DERYA ÖZKAN

Öğretim Üyesi

: deryaozkan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. ECE ŞENGÜN GÜRKAYNAK
Yrd. Doç. Dr. ECE ŞENGÜN GÜRKAYNAK

Öğretim Üyesi

: ecegurkaynak@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. GÜL DENİZ YILMAZ YELVAR
Yrd. Doç. Dr. GÜL DENİZ YILMAZ YELVAR

Öğretim Üyesi

: gdenizyelvar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. HALİL BAKKALOĞULLARI
Yrd. Doç. Dr. HALİL BAKKALOĞULLARI

Öğretim Üyesi

: halilbakkalogullari@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. HASAN HANSEL
Yrd. Doç. Dr. HASAN HANSEL

Öğretim Üyesi

: hasanhansel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. HİLMİ TEZGEL
Yrd. Doç. Dr. HİLMİ TEZGEL

Öğretim Üyesi

: hilmitezgel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. İLYAS OGAN AYKAR
Yrd. Doç. Dr. İLYAS OGAN AYKAR

Öğretim Üyesi

: ilyasaykar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. İRFAN ÖZBEŞER
Yrd. Doç. Dr. İRFAN ÖZBEŞER

Öğretim Üyesi

: irfanozbeser@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ÖZSAN
Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ÖZSAN

Öğretim Üyesi

: ismailozsan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. LEVENT KOÇU
Yrd. Doç. Dr. LEVENT KOÇU

Öğretim Üyesi

: leventkocu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. MEHMET ŞENGÜN
Yrd. Doç. Dr. MEHMET ŞENGÜN

Öğretim Üyesi

: mehmetsengun@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. NESİL BAYRAKTAR
Yrd. Doç. Dr. NESİL BAYRAKTAR

Öğretim Üyesi

: nesilbayraktar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. ONUR GÜRKAYNAK
Yrd. Doç. Dr. ONUR GÜRKAYNAK

Öğretim Üyesi

: onurgurkaynak@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. ÖZDEN BOYACILAR
Yrd. Doç. Dr. ÖZDEN BOYACILAR

Öğretim Görevlisi

: ozdenboyacilar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. TURHAN ONARLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. TURHAN ONARLIOĞLU

Öğretim Üyesi

: turhanonarlioglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.