Genel Bilgi

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçen Hukuk Fakültemiz, Türk Pozitif Hukuku yanında uluslararası hukukun temel ilkelerini de karşılaştırmalı bir hukuk perspektifiyle, en az bir yabancı dili mesleki olarak çok iyi kullanabilme donanımına sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Değerli Öğrenciler, Geleceğin üstün özelliklerine sahip hukukçular olma amacınızın ilk adımı olarak tercih ettiğiniz Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle aynı kurumsal çatı altında bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hukuk Fakültemiz, her biri alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ve ilk yarıyıldan itibaren pratik ve teorinin iç içe geçtiği bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi gelecekteki mesleki yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk fakültelerinin ders programlarında bulunması gereken zorunlu temel derslere, uluslararası hukuka ve Hukuk İngilizcesi’ne ilave olarak, uygulamaya yönelik sanal mahkeme ve klinik derslere de yer veren, çok boyutlu bir eğitim-öğretim programını benimsemiştir. Dolayısı ile, Fakültemiz öğrencilerinin hâkimlik, savcılık, noterlik, avukatlık ve hukuk danışmanlığı gibi geleneksel hukuk meslekleri yanında, devlet ve diğer kamu idare ve kurumları ile özel sektörde iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri bakımından gerekli mesleki niteliklere sahip olmaları temel ölçüt olarak kabul edilmiştir. Öğrenim yaşamınız süresince öğretim elemanlarımızla hukuki konularda sürekli iletişim halinde bulunmanızı ve Fakültemizin akademik ve sosyal olanaklarından en verimli şekilde yararlanmanızı önerir; eğitim ve öğrenim yaşamınızda üstün başarılarınızın devamını dilerim.

Programlar

Programlar Program Adı
HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ

Akademik Kadro

Prof. Dr. ABDURRAHMAN AYHAN
Prof. Dr. ABDURRAHMAN AYHAN

Öğretim Üyesi

: abdurrahmanayhan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. HALİDE GÖKÇE TÜRKOĞLU
Prof. Dr. HALİDE GÖKÇE TÜRKOĞLU

Öğretim Üyesi

: halideturkoglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. MEHMET MERDAN HEKİMOĞLU
Prof. Dr. MEHMET MERDAN HEKİMOĞLU

Öğretim Üyesi

: merdanhekimoglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. ANIL ÇAMYAMAÇ
Doç. Dr. ANIL ÇAMYAMAÇ

Öğretim Üyesi

: anilcamyamac@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. SERKAN ÇINARLI
Doç. Dr. SERKAN ÇINARLI

Öğretim Üyesi

: serkancinarli@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. SİBEL SAFİ
Doç. Dr. SİBEL SAFİ

Öğretim Üyesi

: sibelsafi@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. Dr. CANADAR ARSLAN
Öğr. Gör. Dr. CANADAR ARSLAN

Öğretim Üyesi

: canadararslan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. Dr. MELTEM ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr. MELTEM ÖZTÜRK

Öğretim Üyesi

: meltemozturk@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. Dr. TUBA KUTOĞLU
Öğr. Gör. Dr. TUBA KUTOĞLU

Öğretim Üyesi

: tubakutoglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. Dr. TUĞBA BAYZİT
Öğr. Gör. Dr. TUĞBA BAYZİT

Öğretim Üyesi

: tugbabayzit@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ESRA ERSOY
Öğr. Gör. ESRA ERSOY

Öğretim Görevlisi

: esraersoy@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. GİZEM ÜNAL
Arş. Gör. GİZEM ÜNAL

Araştırma Görevlisi

: gizemunal@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. GÜLCE KEKLİK
Arş. Gör. GÜLCE KEKLİK

Araştırma Görevlisi

: gulcekeklik@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. ÖYKÜ GÜLER
Arş. Gör. ÖYKÜ GÜLER

Araştırma Görevlisi

: oykuguler@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. SEDA SEYMAN
Arş. Gör. SEDA SEYMAN

Araştırma Görevlisi

: sedaseyman@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. SÜHA GÖKSEL
Arş. Gör. SÜHA GÖKSEL

Araştırma Görevlisi

: suhagoksel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. ASLI ARAS
Yrd. Doç. Dr. ASLI ARAS

Öğretim Üyesi

: asliaras@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. HÜSNÜ TURANLI
Yrd. Doç. Dr. HÜSNÜ TURANLI

Dekan Yardımcısı

: husnuturanli@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. SEVİNÇ ARSLAN HIZAL
Yrd. Doç. Dr. SEVİNÇ ARSLAN HIZAL

Öğretim Üyesi

: sevincarslan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. YILDIRIM TAYLAR
Yrd. Doç. Dr. YILDIRIM TAYLAR

Öğretim Üyesi

: yildirimtaylar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.