Genel Bilgi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksek Öğretim Kurumu ve YÖDAK onayı ile 2016-2017 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, özellikle Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatında görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması olarak belirlenmiştir. Mesleki bir yükseköğretim kurumu olan yüksekokulumuzda halen üç temel programda Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Meslek Bilgileri gruplarında çeşitli dersler önlisans düzeyinde verilmektedir. · Yüksekokulumuza ÖSYM tarafından yapılan merkezi yükseköğrenime giriş sınavları sonucunda (2018 yılı itibarı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ilgili öğretim yılı için kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Yüksekokulumuz iki yıllık bir yükseköğretim kurumudur. Mezunlarımıza ön lisans diploması verilir. · Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenme kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mezun oldukları programa uygun çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğrenimi tamamlama olanağına da sahiptirler. · Yüksekokulumuz mezunları hukuk hizmetleri sektöründe kamu ve özel kesim tarafından mezun oldukları programa göre katip (zabıt katibi, avukat katibi, noter katibi, icra memuru), hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru olarak istihdam edilebilmektedirler.

Programlar

Programlar Program Adı
ADALET ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. HÜSNÜ TURANLI
Yrd. Doç. Dr. HÜSNÜ TURANLI

Program Başkanı

: husnuturanli@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ENVER ÖZTÜRK
Öğr. Gör. ENVER ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi

: enverozturk@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. GÜLÇE BERKSEL
Öğr. Gör. GÜLÇE BERKSEL

Öğretim Görevlisi

: gulceberksel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ÜRÜN SOLYALI
Öğr. Gör. ÜRÜN SOLYALI

Öğretim Görevlisi

: urunsolyali@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Yrd. Doç. Dr. ASLI ARAS
Yrd. Doç. Dr. ASLI ARAS

Müdür Yardımcısı

: asliaras@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.