Genel Bilgi

Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörünün nitelikli yardımcı sağlık hizmetleri personeli ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını görmekteyiz.

Özellikle ülkemizde sağlık alanında yapılan reformlar doğrultusunda, alanında yetkin olan yardımcı sağlık personeli ihtiyacı sağlık politikasının en önemli ve vazgeçilmez konusu haline gelmiştir. Sağlık sektöründeki hizmetlerin yararlı olması için, bu sektörde hekimler kadar yardımcı sağlık personelinin de toplumda önemi büyüktür. Bu amacı gerçekleştirmek için, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulumuz da tüm gereksinimlere ve yeniliklere uygun donanım ve bilgiye sahip olacak şekilde yardımcı sağlık hizmetleri elemanları yetiştirilmektedir.

Toplumumuzun sağlık alanındaki beklentilerinin, toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin bilincinde olan üniversitemiz; her türlü çağdaş, bilimsel, teknolojik ve sosyal değişimleri yakından takip ederek, sağlık ve yaşam kalitesi ilişkisinin farkında olan araştırmacı, insani ve etik değerlere saygılı, mesleki alanlarda uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip olacak gençlerin yetişmesinde önderlik edecektir.

Programlar

Programlar Program Adı
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Akademik Kadro

Prof. Dr. AYFER SADE
Prof. Dr. AYFER SADE
: ayfersade@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. İSMAİL HAKKI BAHAR
Prof. Dr. İSMAİL HAKKI BAHAR
: hakkibahar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. BURÇİN AKÇAY BAYRAKTAR
Dr. BURÇİN AKÇAY BAYRAKTAR
: burcinbayraktar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. GÜL DENİZ YILMAZ YELVAR
Dr. Öğr. Üye. GÜL DENİZ YILMAZ YELVAR
: gdenizyelvar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. TURHAN ONARLIOĞLU
Dr. Öğr. Üye. TURHAN ONARLIOĞLU
: turhanonarlioglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. AHSEN ŞENOL
Öğr. Gör. AHSEN ŞENOL
: ahsensenol@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SEDA ERDOĞAN
Öğr. Gör. SEDA ERDOĞAN
: sedaerdogan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Uzman HÜLYA ÖZBEŞER
Uzman HÜLYA ÖZBEŞER
: hulyaozbeser@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.