Genel Bilgi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YÖDAK onayı ile 2014- 2015 öğretimyılında eğitim-öğretime başlamıştır. T.C. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) onayı bulunmaktadır.SağlıkHizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3 programda; Fizyoterapi, Optisyenlik, İlk ve Acil Yardımprogramlarında örgün eğitim verilmektedir.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Ağız ve Diş Sağlığı ,Ameliyathane Hizmetleri , Perfüzyon Teknikleri , Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ,Diyaliz ,TıbbiLaboratuvar Teknikleri , Anestezi programlarında örgün eğitime başlayacaktır.Amacımız, ülkemizde ve dünyanın herhangi bir noktasında evrensel ölçülerde sağlık hizmeti verecekyetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Her programda öğrencilere ilgi duydukları alanlarda profesyonelbeceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Üniversitemizde öğrenciler,alanında tanınan güçlü akademik kadrosu ile kampüsümüzde yer alan modern binasında ileri teknolojiyesahip donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları,uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı beceri laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ileeğitimine devam etmektedirler. Ayrıca sizlerin alanında nitelikli, güncel, zengin basılı ve dijital kaynağaulaşabileceğiniz üniversite kütüphanesi bulunmaktadır.Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi vedeneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla,Dr. Akçicek Devlet Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde,ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz,öğrenimleri sırasında Kıbrıs İlim Üniversitesi Kampüsünde yer alan her türlü kültürel, sanatsal ve sportifetkinliğe katılabilmektedirler.

Programlar

Programlar Program Adı
İLK VE ACİL YARDIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
OPTİSYENLİK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
FİZYOTERAPİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU

Akademik Kadro

Öğr. Gör. EVRİM AVCI
Öğr. Gör. EVRİM AVCI
: evrimavci@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. FATMA AYŞİN KURAK
Öğr. Gör. FATMA AYŞİN KURAK
: fatmakurak@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SEDA ERDOĞAN
Öğr. Gör. SEDA ERDOĞAN
: sedaerdogan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SELDA KALYONCU DEMİR
Öğr. Gör. SELDA KALYONCU DEMİR
: seldakalyoncu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. OSMAN ETEM AYDIN
Doç. Dr. OSMAN ETEM AYDIN
: osmanaydin@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. HASAN HANSEL
Dr. Öğr. Üye. HASAN HANSEL
: hasanhansel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. İSMAİL ÖZSAN
Dr. Öğr. Üye. İSMAİL ÖZSAN
: ismailozsan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. KUBİLAY TARIMAN
Dr. Öğr. Üye. KUBİLAY TARIMAN
: kubilaytariman@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. LEVENT KOÇU
Dr. Öğr. Üye. LEVENT KOÇU
: leventkocu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. NESİL BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üye. NESİL BAYRAKTAR
: nesilbayraktar@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. TURHAN ONARLIOĞLU
Dr. Öğr. Üye. TURHAN ONARLIOĞLU
: turhanonarlioglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. BAHAR KURBANOVA
Öğr. Gör. BAHAR KURBANOVA
: bahark@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ELMAS BOZKURT
Öğr. Gör. ELMAS BOZKURT
: elmasbozkurt@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. FATMA KADIZADE
Öğr. Gör. FATMA KADIZADE
: fkadizade@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. FATMA TANRIVERDİ
Öğr. Gör. FATMA TANRIVERDİ
: fatmatanriverdi@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. HÜLYA GÜLLERCİ
Öğr. Gör. HÜLYA GÜLLERCİ
: hulyagullerci@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. KÜBRA KÜÇÜKTEPE
Öğr. Gör. KÜBRA KÜÇÜKTEPE
: kubrakucuktepe@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ÖZKUR KURAN
Öğr. Gör. ÖZKUR KURAN
: ozkurkuran@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. SEVİL ORHAN
Öğr. Gör. SEVİL ORHAN
: sevilorhan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.