Genel Bilgi

Günümüzde iş dünyasında ve akademik yaşamda lisansüstü eğitim görmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda, Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü olarak Fen Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanlarında çeşitli yüksek lisans ve doktora programları yürütmekteyiz. Bu programlarda hem yükseköğretim kurumları için akademisyen yetiştirmek hem de kamu ve özel sektör kuruluşları için nitelikli insan gücü yetiştirmek temel amaçlarımız arasındadır.

Eğitimde kalite, Enstitümüzün en önde gelen ilkesidir ve yürüttüğümüz lisansüstü programlarda, öğrencilerimize çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğretim üyelerimiz tarafından nitelikli eğitim verilmektedir.

Programlarımızın bir gereği olarak, öğrencilerimizin tez ve proje çalışmaları süreçlerinde çeşitli konularda araştırmalar yapmalarını sağlıyoruz.

Öncelikli hedefimiz, üniversitemizdeki kütüphane, bilgisayar merkezi ve veri tabanlarına erişimi olan öğrencileri her yönüyle bilgili ve donanımlı, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bireyler olarak eğitmek ve mezunlarımızı iş dünyasında ve üniversitelerde aranan, tercih edilen, nitelikli bir insan kaynağı olarak yetiştirmektir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi ve İşletme alanlarında YÖDAK onaylı doktora programları yürütülmektedir. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında öğretim dili Türkçe; İşletme alanında ise İngilizcedir. Programlara 4’lük not sisteminde en az 3.00; 100’lük not sisteminde en az 75 yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.

 

 

FORMLAR VE BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

Programlar

Programlar Program Adı
HEMŞİRELİK (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (İNGİLİZCE) (YL) (Tezli) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (İNGİLİZCE) (YL) (Tezsiz) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) (YL) (Tezsiz) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İŞLETME (DOK) (İngilizce) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ (DOK) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Akademik Kadro

Prof. Dr. TOKAY GEDİKOĞLU
Prof. Dr. TOKAY GEDİKOĞLU
: tokaygedikoglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. ERDAL GÜRYAY
Doç. Dr. ERDAL GÜRYAY
: erdalguryay@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. LALE AYŞEGÜL BÜYÜKGÖNENÇ
Prof. Dr. LALE AYŞEGÜL BÜYÜKGÖNENÇ
: lalebuyukgonenc@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. RUKİYE KİLİLİ
Doç. Dr. RUKİYE KİLİLİ
: rukiyekilili@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. ASIM GÜNAL ÖNCE
Prof. Dr. ASIM GÜNAL ÖNCE
: gunalonce@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. FATMA ÖZMEN
Prof. Dr. FATMA ÖZMEN
: fatmaozmen@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. ÖMER ÜRE
Prof. Dr. ÖMER ÜRE
: omerure@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. ARZU ALVAN BOZDERELİ
Doç. Dr. ARZU ALVAN BOZDERELİ
: arzubozdereli@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Doç. Dr. İLHAN BORA
Doç. Dr. İLHAN BORA
: ilhanbora@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. TUBA YAVAŞ
Dr. Öğr. Üye. TUBA YAVAŞ
: tubatasdelen@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. YELİZ SAYGIN
Dr. Öğr. Üye. YELİZ SAYGIN
: yelizsaygin@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.