Genel Bilgi

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçen Hukuk Fakültemiz, Türk Pozitif Hukuku yanında uluslararası hukukun temel ilkelerini de karşılaştırmalı bir hukuk perspektifiyle, en az bir yabancı dili mesleki olarak çok iyi kullanabilme donanımına sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Değerli Öğrenciler, Geleceğin üstün özelliklerine sahip hukukçular olma amacınızın ilk adımı olarak tercih ettiğiniz Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle aynı kurumsal çatı altında bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Hukuk Fakültemiz, her biri alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ve ilk yarıyıldan itibaren pratik ve teorinin iç içe geçtiği bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi gelecekteki mesleki yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk fakültelerinin ders programlarında bulunması gereken zorunlu temel derslere, uluslararası hukuka ve Hukuk İngilizcesi’ne ilave olarak, uygulamaya yönelik sanal mahkeme ve klinik derslere de yer veren, çok boyutlu bir eğitim-öğretim programını benimsemiştir. Dolayısı ile, Fakültemiz öğrencilerinin hâkimlik, savcılık, noterlik, avukatlık ve hukuk danışmanlığı gibi geleneksel hukuk meslekleri yanında, devlet ve diğer kamu idare ve kurumları ile özel sektörde iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri bakımından gerekli mesleki niteliklere sahip olmaları temel ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Öğrenim yaşamınız süresince öğretim elemanlarımızla hukuki konularda sürekli iletişim halinde bulunmanızı ve Fakültemizin akademik ve sosyal olanaklarından en verimli şekilde yararlanmanızı önerir; eğitim ve öğrenim yaşamınızda üstün başarılarınızın devamını dilerim.

Programlar

Programlar Program Adı
HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI HUKUK (İNGİLİZCE) HUKUK FAKÜLTESİ

Akademik Kadro

Öğr. Gör. ESRA ERSOY
Öğr. Gör. ESRA ERSOY
: esraersoy@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. ABDURRAHMAN AYHAN
Prof. Dr. ABDURRAHMAN AYHAN
: abdurrahmanayhan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. AYDIN ZEVKLİLER
Prof. Dr. AYDIN ZEVKLİLER
: aydinzevkliler@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. ELİF SONSUZOĞLU
Prof. Dr. ELİF SONSUZOĞLU
: elifsonsuzoglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Prof. Dr. TAHSİN NAHİT TÖRE
Prof. Dr. TAHSİN NAHİT TÖRE
: tahsintore@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. ASLI ARAS
Dr. Öğr. Üye. ASLI ARAS
: asliaras@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. CANADAR ARSLAN
Dr. Öğr. Üye. CANADAR ARSLAN
: canadararslan@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. DİLARA ELTİMUR
Dr. Öğr. Üye. DİLARA ELTİMUR
: dilaraeltimur@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. MELTEM ERTUĞRUL
Dr. Öğr. Üye. MELTEM ERTUĞRUL
: meltemertugrul@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. TUBA KUTOĞLU
Dr. Öğr. Üye. TUBA KUTOĞLU
: tubakutoglu@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Dr. Öğr. Üye. TUĞBA BAYZİT
Dr. Öğr. Üye. TUĞBA BAYZİT
: tugbabayzit@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Öğr. Gör. ÖYKÜ GÜLER
Öğr. Gör. ÖYKÜ GÜLER
: oykuguler@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. EGE CİNGİL
Arş. Gör. EGE CİNGİL
: egecingil@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. GİZEM ÜNAL
Arş. Gör. GİZEM ÜNAL
: gizemunal@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. GÜLCE KEKLİK
Arş. Gör. GÜLCE KEKLİK
: gulcekeklik@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. MERVEYİSEFA YAYLAGÜL
Arş. Gör. MERVEYİSEFA YAYLAGÜL
: merveyisefayaylagul@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Arş. Gör. SÜHA GÖKSEL
Arş. Gör. SÜHA GÖKSEL
: suhagoksel@csu.edu.tr
: CSU-WEB

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.