Genel Bilgiler

Günümüzde, Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan  yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve  gelecekteki olası  ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Fizyoterapistler; ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerindeki (üniversite, devlet vb...), ortopedi ve travmatoloji, nöroloji / pediatrik nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları / göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları, üroloji, onkoloji, kadın doğum, kulak-burun-boğaz, tüm yoğun bakım servisleri, plastik cerrahi servisleri, yanık üniteleri, romatoloji bilim dallarına ait servislerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda, endüstri alanlarında, okullarda, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde ve kaplıca merkezlerinde, dal merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde özel veya kamu görevi yapabilirler.

Üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora, doçent, profesör unvanı alabilirler.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Fizyoterapist, kas-iskelet sisteminde hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında sağlık ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü çok yönlü ve bütüncül değerlendirme yöntemlerini kullanarak mesleğe özgü tedavi yaklaşımlarını ve sağlığı geliştirme amacıyla sağlıklı bireylere doğru egzersiz reçetelerini planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan bir sağlık elemanıdır.

Güncel bilimsel gelişmeler takip eden fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programı 4 (Dört) yıldır. Eğitim: fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgü temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminerler, destekleyici seçmeli dersler ve klinik çalışmayı kapsamaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitim yöntemlerine bağlı eğitim sistemi uygulanmaktadır.

Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı,

Yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi,

Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip,

Multidisipliner ekip çalışması yapabilen bireyler yetiştirmek en önemli amaçtır.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlama yapılır.

Fizyoterapist edindiği bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. Sağlıklı kişiler için koruyucu/geliştirici fizyoterapi programları oluştururur.

Fizyoterapistlik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilmek için kanıta dayalı bilimsel araştırmalar yapabilir ve gelişmeleri takip edebilir.

  • Ders
  • Grup Çalışması / Ödevi
  • Laboratuvar
  • Ödev
  • Proje Hazırlama
  • Staj
  • Uygulama
  • Rapor Yazma

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Fizyoterapist ünvanı alarak Fizyoterapistlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Fizyoterapist ve Doktor Fizyoterapist ünvanlarını alabilirler.

Fizyoterapistler hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor kulüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Fizyoterapistler genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve diğer fizyoterapistlerle etkileşim halindedirler. Fiziksel kuvvetlerini, seslerini, mimiklerini ve çeşitli aletleri kullanarak yürüttükleri görevleri sırasında tüm sağlık personeli ile iletişim ve etkileşim halinde çalışırlar.

ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Yrd. Doç. Dr.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanıcangultuncay@csu.edu.trTam Zamanlı
Prof. Dr. Hemşirelik Bölümüleventsarikcioglu@csu.edu.trYarı Zamanlı
Yrd. Doç. Dr.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüfadimedoymaz@csu.edu.trTam Zamanlı
Yrd. Doç. Dr.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüturhanonarlioglu@csu.edu.trYarı Zamanlı
Öğr. Gör.
Havva Gözgen
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümühavvagozgen@csu.edu.trTam Zamanlı
Akademik Kadro
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Öğr. Gör.
Kübra KÜÇÜKTEPE
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonkubrakucuktepe@csu.edu.trÖğrenci Danışmanı