Genel Bilgiler

Hemşireler sağlık ve hastalık durumlara neden olan mekanizmaların nedenlerini sorgulayan ve bunu yaparken uygun etik değerlerle bağlı kalarak terapötik iletişim kuran ve zor durumlarda hemşirelik bilgisi ile karmaşık karar alma süreçlerini kullanan liderlerdir. Kanıta dayalı bilimsel sorgulama yetenekleri, etkili iletişim becerileri ve eleştirel düşünme süreçlerini birleştirerek insan sağlığını koruyan ve hastalıklara bütüncül yaklaşım sağlayan hemşirelik, bu yönüyle çok yönlü disiplinleri kapsayan bilim dallarından biridir.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Bölümümüz eğitim programı; hümanistik eğitim yaklaşımıyla insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, eleştirel düşünebilen, sorumluluk bilinci yüksek, disiplinler arası çalışabilen, değişime açık, yasal ve etik ilkelere bağlı, toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Hemşirelik gerek bizim ülkemiz, gerekse tüm ülkelerdeki bireylerin sağlığı için güçlü bir meslektir. Hemşireliğe olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bir bilim ve bir sanat olan hemşireliğe hazırlık, özen gösterilmesi gereken bir yaşam değişikliğidir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin temel hedefi; öğrencileri sürekli değişen ve gelişen sağlık bakım sistemine ve üstlenecekleri farklı rol ve sorumluluklara hazırlayan programlar geliştirmektir.

Bu doğrultuda hemşirelik bölümümüzde insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişime ve değişime duyarlı, sağlıklı ya da hasta bireyin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini karşılayabilen, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında yer alabilen profesyonel hemşireler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 • Yaşam boyu öğrenme ilkesine inanan yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi,
 • Mesleki olarak üst düzey bilgi, beceri ve donanıma sahip,
 • Etik ilkelere bağlı, insan onuruna saygılı,
 • Multidisipliner ekip çalışması yapabilen,
 • Kanıta dayalı bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi uygulamaya geçirerek alanında fark yaratan,
 • Hasta, çalışan, bina, bilgi ve teknoloji güvenliğini önemseyen,
 • Sorunu görebilen ve çözüm üretebilen,
 • Araştırmacı, uygulayıcı ve yönetici olarak ulusal ve uluslararası platformlarda görev alabilecek saygın hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik bölümünden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere ”lisans” diploması ve “hemşire” ünvanı verilir.
 • Sağlık kurumlarındaki tüm alanlarda klinisyen, yönetici ve eğitici hemşire,
 • Özel dal hemşireliği
 • Toplum içinde halk sağlığı hemşireliği,
 • Tüm kurumlarda iş sağlığı hemşireliği,
 • Okullarda okul sağlığı hemşireliği,
 • Sağlık Bakanlığı kurumlarında idari görevler,
 • Evde bakım hizmetlerinde,
 • Sosyal hizmetlere bağlı çocuk ve yaşlı bakım evlerinde,
 • Eğitim kurumlarında çalışma olanağı vardır.

Öğr. Gör.

Hemşirelik Bölümümoathalkhazali@csu.edu.trTam Zamanlı

Akademik Kadro
Ünvan Adı Soyadı Görevi E-mail Adresi Kadro Durumu
Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı Dekan mehmetavci@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Doç. Dr. Dekan Yardımcısı
Hemşirelik (İngilizce) Bölüm Başkanı
maralkargin@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr. Hemşirelik Bölümü hakkibahar@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr. Hemşirelik Bölümü ayseozcan@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr.
Levent Sarıkçıoğlu
Hemşirelik Bölümü leventsarikcioglu@csu.edu.tr Yarı Zamanlı
Prof. Dr. Öğretim Üyesi denizselimen@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr. Öğretim Üyesi nedimekosgeroglu@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr. Hemşirelik Bölümü belkiskaratas@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü cigdemhayli@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör.
Nazlı Melis Misyağcı
Hemşirelik Bölümü melismisyagci@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Akademik Kadro
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Doç. Dr.
Mira Rana Gökdoğan
Dekan Yardımcısı
Hemşirelik (İngilizce) Bölüm Başkanı
miragokdogan@csu.edu.trTam Zamanlı