MİSYON

Profesyonel eğitimli ve yetkin danışmanlardan oluşan PDR Merkezinin misyonu; başta öğrenciler ve personelimiz olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylerin kendilerini tanımalarına, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarına, gizli güçlerini kullanmalarına ve geliştirmelerine ve sağlıklı kararlar verebilmelerine yardımcı olmaktır. Üniversite öğrencilerinin, ders başarılarının arttırılması, Üniversite olanaklarından en üst düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması, kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak ve üniversitenin ilgili akademik birimleriyle işbirliği halinde araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.