1.  Sınıf ortalaması 70 ve üstü olan derslerde öğrencilerin Ham Başarı Notuna (HBN)  karşı gelen harf notu Kıbrıs İlim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  22/2   maddesindeki karşılıklar esas alınarak belirlenir.
  2.  Sınıf ortalaması 70’in altında olan derslerde öğrencilerin ham başarı notuna karşı gelen harf notu; her bir öğrenci için aşağıdaki formül ile hesaplanan yeni başarı notu (YBN) kullanılarak, Kıbrıs İlim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22/2   maddesindeki karşılıklar esas alınarak belirlenir.

Formül:

YBN = ½ x ( 70/SO (sınıf ortalaması) + 1) x HBN

 

Örnek:

Bir dersin sınavının aritmetik ortalaması 60 olsun (SO), bir öğrencinin başarı notu  da 50 olsun (HBN).

Bu öğrencinin bağıl değerlendirmeye göre yeni başarı notu:

YBN = ½ x (70/60 + 1) x 50 =  54.18 olur.

 

Bağıl değerlendirmede öğrencilerin bulundukları grup içinde (sınıf) kıyaslanması ve başarılarının göreceli olarak belirlenmesi esastır.

Aşağıdaki tablolarda Eğitim Psikolojisi dersinin mutlak ve bağıl değerlendirmeye göre harf notlarının dağılımları verilmiştir:

 

Tablo 1.

Eğitim Psikolojisi dersi Harf Notlarının Dağılımı – Mutlak Değerlendirme

FF FD DD DC CC CB BB BA AA Toplam
5 35 8 10 12 22 9 3 1 105

 

Tablo 1 incelendiğinde Eğitim Psikolojisi dersini alan  toplam 105 öğrenciden 65’inin başarılı kabul edildiği (DD ve üzeri), 40 öğrencinin ise başarısız kabul edildiği görülmektedir. Bu dağılıma göre öğrencilerin bu derste yüksek bir başarı gösterdikleri söylenemez.

Mutlak değerlendirmeden elde edilen ham notlara bağıl değerlendirme uygulaması yapıldıktan sonra ise notların dağılımı Tablo 2’deki  gibi olur.

 

Tablo 2.

Eğitim Psikolojisi dersi Harf Notlarının Dağılımı – Bağıl  Değerlendirme

FF FD DD DC CC CB BB BA AA Toplam
1     3 1 0 30 29 17 14 10 105

 

Tablo 2 incelendiğinde toplam 105 öğrenciden 101’inın başarılı kabul edildiği (DD ve üzeri), 4 öğrencinin ise başarısız kabul edildiği görülmektedir. Bu dağılıma göre öğrencilerin bu derste yüksek bir başarı gösterdikleri söylenebilir.