Kıbrıs İlim Üniversitesini tercih eden ve üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimize, üniversitemiz tarafından geniş bir yelpazede burs imkanları sunulmaktadır.  Öğrencilerin gerekli sınav sonuçları ile birlikte bireysel farklılıklarını, kişisel özelliklerini, sosyal ve sanatsal becerilerini, spor yeteneklerini ve karakter yapılarını da dikkate alarak, ÖSYM ve tercih burslarının yanında, sporda, bilimde, sanatta, sosyal gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimize çeşitli burs imkanları sunulmaktadır. Burslar, üniversitemizin burs yönetmeliği kuralları çerçevesinde devam etmektedir.

TEŞVİK BURSU

T.C. Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavlarında herhangi bir puan türünde, ilk 1000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Kıbrıs İlim  Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrencilere %100 burs verilir.

2018-2019
Eğitim Öğretim
Yılı Bursları

TERCİH BURSU

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı (YKS) sonunda, ilk tercih olarak Kıbrıs İlim Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere %75 Tercih Bursu, ikinci-beşinci tercihlere ise %30 Tercih Bursu verilir.

YATAY GEÇİŞ BURSU

Öğrenimine devam ederken Kıbrıs İlim Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler %50 Yatay Geçiş Bursu imkanından yararlanarak Üniversitemize kayıt olabilirler.

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
BURS TÜRLERİ

A. YKS BAŞARI BURSU

ÖSYM tarafından düzenlenen öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda kılavuzda Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından verilen %100 (tam burs), %75, %50 indirimli olduğu belirtilen bir programı tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

ÖSYM bursu ile okuyan öğrencilerin bursları, ilgili burs yönetmeliklerinde belirtilen koşullara bağlı olarak, eğitim süresince geçerlidir.

 1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı (YKS) sonunda, ÖSYM Kılavuzunda yer alan burslu kontenjanları ile kazanan öğrencilere verilir.
 2. Burs yalnızca ÖSYM Kılavuzunda belirtilen öğrenim ücreti muafiyetini kapsar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen normal eğitim süresi için verilir.
 • YKS Başarı Bursu verilecek olan programlar ile o programlara ait taban puanları ve diğer burs koşulları, her akademik yıl için, Rektörlük tarafından yeniden belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayı sonrası kontenjanlarla birlikte YKS sınav kitapçığında yayınlanarak yürürlüğe girer.

YKS Başarı Bursu aşağıdaki durumlarda sona erer:

 1. Öğrencinin eğitim gördüğü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki kez aldığı not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi
 2. Yasal mazereti bulunmadan bir dönem devamsız olmak
 3. Yükseköğrenim Kurumundan “Uzaklaştırma” cezası almış olmak
 4. YKS bursu ile kayıt yaptırıp kümülatif not ortalamalarını dört üzerinden 2.00’ye çıkaran öğrenciler, normal yasal öğrenim süresi kadar burstan tekrar yararlanırlar.
B. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - TEŞVİK BURSU I

T.C. Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavlarında herhangi bir puan türünde, ilk 1000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Kıbrıs İlim  Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrencilere %100 burs verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere normal eğitim süresi kadar olup devam etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 1. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Genel Not Ortalaması (CGPA) 3.00 veya üzerinde olmak ve Dönem Ortalaması (GPA), Yaz Okulu hariç, her dönem 2.50’nin altında olmamak;
 2. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
C. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - TEŞVİK BURSU II

T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı'nda, herhangi bir puan türünde aşağıda belirtilen  kategorilerdeki öğrenciler arasına girme başarısını gösteren ve Kıbrıs İlim  Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir.

İlk 1001 – 2000 arasına giren öğrencilere % 75

İlk 2001 – 3000 arasına giren öğrencilere % 50

İlk 3001 – 4000 arasına giren öğrencilere % 25

Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs normal öğrenim süresi boyunca uygulanacak  olup devam etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 1. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.75 veya üzerinde olmak ve Dönem Ortalaması (GPA) Yaz Okulu hariç ardışık iki dönem 2.50’nin altında olmamak;
 2. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
D. KKTC-LİSE BİRİNCİSİ, İKİNCİSİ ve ÜÇÜNCÜSÜ BURSU

Kıbrıs İlim  Üniversitesi’nin “dört yıllık” herhangi bir lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan KKTC vatandaşı lise birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine % 50 öğrenim ücreti bursu verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere normal öğrenim süresi kadar olup  devam etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 1. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.75 veya üzerinde olmak ve Dönem Ortalaması (GPA) Yaz Okulu hariç ardışık iki Dönem 2.50’nin altında olmamak;
 2. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
E. EĞİTİM DESTEK BURSU

Eğitim destek burslarını  iki ana başlık altında mütalaa etmek gerekir.

 1. KKTC uyruklu öğrenciler için eğitim ücreti, üniversite tarafından ilan edilen normal öğrenim ücretinin yarısı kadardır. Buna ek olarak her yıl belirli bir tarihte Üniversite tarafından sadece KKTC’li öğrencilerin katılımına açık olan burs sınavında başarılı olan KKTC’li  öğrencilere, onlara uygulanan ücret üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda burs verilir.

İlk 0 - 10  arasına giren öğrenciye % 100

İlk 11- 20 arasına giren öğrenciye % 75

İlk 21- 30 arasına giren öğrenciye % 50

İlk 31- 50 arasına giren öğrenciye % 25

 1. III.ncü ülke uyruklu öğrenciler için eğitim ücreti, üniversite tarafından ilan edilen normal öğrenim ücretinin yarısı kadardır. Bu öğrenciler kendilerine uygulanan ücret üzerinden Teşvik burslarından yararlanabilirler.

iii.        Bu Bursların süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere normal öğrenim süresi kadar olup  devam etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 1. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.75 veya üzerinde olmak ve Dönem Ortalaması (GPA) Yaz Okulu hariç ardışık iki Dönem 2.50’nin altında olmamak;
 2. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak..
 3. Gereğinde yukarıda belirtilen burs oranları Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile tekrar düzenlenebilir.
F. YÜKSEK ŞEREF BURSU

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yüklü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri, Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.50 ise, “Yüksek Şeref Burslusu” olabilirler. Uygulanacak olan burs miktarı Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

G. BAŞARILI SPORCU BURSU

Kıbrıs İlim  Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Kıbrıs İlim  Üniversitesi Spor Kulüplerinden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretini kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.

H. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BURSU

Kıbrıs İlim  Üniversitesi’nde Lisansüstü programlarında kayıtlı Araştırma Görevlilerine, Kıbrıs İlim  Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen Araştırma Görevlisi statüleri/kategorileri ve kapsam doğrultusunda, öğrenimlerinde gösterdikleri başarı durumları da dikkate alınarak, öğrenim ücreti muafiyeti/indirimi ve/veya “Burs Ödeneği” Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile verilir.

İ. ENGELLİ ÖĞRENCİ BURSU (KKTC / TC )

Her yıl KKTC ve TC  uyruklu 10 engelli öğrenciye, Kıbrıs İlim  Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, lisans, önlisans veya lisansüstü öğrenim ücreti bursu verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlar için normal öğrenim süresi kadar olup  burs oranı % 75’dir. Bu bursun devam etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 1. Not ortalaması hesabına katılan ilk iki akademik dönemin sonundan itibaren; Genel Not Ortalaması (CGPA) 2.00 veya üzerinde olmak ve Dönem Ortalaması (GPA) Yaz Okulu hariç ardışık iki Dönem 2.00’nin altında olmamak.
 2. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
J. ŞEHİT ÇOCUĞU VE MALUL GAZİ BURSU (KKTC/ TC)

KKTC ve TC Yasalarınca Şehit veya Malul Gazi kabul edilenlerin Kıbrıs İlim  Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan çocuklarına % 75 oranında önlisans, lisans ve Yüksek Lisans öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlarda  normal öğrenim süresi kadardır. Bursa başvurulabilmesi için  aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

 1. TC vatandaşları için ÖSYM tarafından üniversiteye yerleştirilmek.
 2. Yerleştirildiği programa devam ediyor olmak.
K. PERSONEL, KARDEŞ ve AİLE ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMİ (KKTC)
 1. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde okuyan Kıbrıs İlim Üniversitesi personelinin çocukları ve/veya eğitim gören kardeşler ve/veya anne-baba ve çocuklardan oluşan aile bireylerinden,
 2. Kıbrıs İlim Üniversitesinde görev yapan personelin KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nde eğitim gören her çocuğu için % 25 Öğrenim Ücreti indirimi uygulanır.
 3. Kıbrıs İlim Üniversitesinde de lisans veya önlisans eğitimi gören evli eşlerden, baba-çocuk ve anne-çocuktan her biri için % 25 Öğrenim Ücreti indirimi uygulanır.
 4. Lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her birisi için % 50, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için % 75 Öğrenim Ücreti indirimi uygulanır.
 5. Kıbrıs İlim Üniversitesinde tam zamanlı görev yapmakta olan personelden KİÜ’deki lisans üstü, lisans ya da önlisans programlarına kayıt yaptırma hakkı kazananlara, öğrenim ücretinin %50’si oranında destek bursu verilir.
 6. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel ve/veya eşleri ve çocukları izleyen yarıyıldan itibaren burs hakkından yararlanamaz.
 7. Bu madde kapsamında verilen indirimin devam edebilmesi için,
 8. Akademik bir programa kayıtlı ve devam ediyor olması,
 9. Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile gerektiğinde karşılıklı zorunlu hizmet karşılığı Personeline burs verilebilir.
L. PERSONEL, KARDEŞ ve AİLE ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMİ (TC VE 3. ÜLKELER)
 1. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde okuyan Kıbrıs İlim Üniversitesi personeli çocukları ve/veya eğitim gören kardeşler ve/veya anne-baba ve çocuklardan oluşan aile bireylerinden,
 2. Kıbrıs İlimÜniversitesi de lisans veya önlisans eğitimi gören evli çiftlerden, baba-çocuk ve anne-çocuktan veya kardeşlerden kıstaslara uygun ilk 2 kişinin her biri için % 50, üçüncü ve daha sonrakiler için %75 Öğrenim Ücreti indirimi uygulanır.
 3. Kıbrıs İlim Üniversitesi  de görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocuğu  KKTC Uyruklulara uygulanan ücreti  öder
 4. Bu madde kapsamında verilen indirimin devam edebilmesi için,
 5. Akademik bir programa kayıtlı ve devam ediyor olması,
 6. Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti onayı ile gerektiğinde karşılıklı zorunlu hizmet karşılığı Personeline burs verilebilir
M. GÖREVLİ DEVLET MEMURU İNDİRİMİ

Bakanlar Kurulu, T.C Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  ile, Devlette, Kamu Hizmetlerinde ve Kit’lerde çalışmak üzere T.C Hükümeti veya T.C Kamu Kuruluşlarınca  geçici görevli olarak vazifelendirilen T.C Uyruklu personelin  KKTC’de görev yaptıkları sürece Kıbrıs İlim Üniversitesine kabul edilen veya öğrenim gören çocukları için KKTC yurtdaşı öğrenciler için uygulanan öğrenci ücretleri esas alınır.