Çift Anadal ve Yandal İmkanı

Çift Anadal Eğitimi
Ayrıntıları ilgili YÖK yönetmeliğinde ve üniversitemiz senatosunda belirtilen esaslar çerçevesinde, Kıbrıs İlim Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin;eğitim gördükleri akademik programda ilk yıllarını başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Birinci yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde kayıtlı oldukları bölüm dışında, KİÜ senatosunca belirtilen diğer bir önlisans veya lisans programından çift anadal eğitimi alabilirler. Tüm fark dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler çift anadal eğitimi aldıkları bölümden de ikinci bir önlisans veya lisans diploması alarak mezun olurlar.

Yan Dal Eğitimi
Yukarıda çift anadal yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara yakın olmak koşulu ile, genel not ortalaması çift anadal yapmaya yeterli olmayan öğrenciler, yan dal eğitimi almak istedikleri diğer bölümün fark derslerini tamamlayarak o bölüme ait bir yan dal sertifikası almaya hak kazanırlar. Verilen bu belge diploma yerine geçmez.

Bölümler Arası (Yatay) Geçiş
Kıbrıs İlim Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık eğitimi ve son sınıf hariç kayıtlı oldukları ön lisans programında en az bir yarıyıl, lisans programında en az iki yarıyıl okuyarak, tüm derslerden başarılı oldukları takdirde puan türü ve eğitim içeriği örtüşen bölümlere geçiş yapabilir ve geçiş yaptıkları bölümden diploma alabilirler. Uygulama, ilgili düzenleyici kurumların (YÖDAK/YÖK) ve üniversitemizin bu konudaki ilgili mevzuatlarına göre yapılır.

Görüş ve önerileriniz için
bizimle iletişim kurabilirsiniz.