Mezuniyet İşlemleri

Lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz, eğitimi almış oldukları akademik programın tüm yükümlülüklerini/gerekliliklerini tamamladıktan sonra (genel not ortalaması, toplam krediler, bölümde alınması gereken derler, stajlar ...vb.) mezuniyet aşamasına gelirler. Akademik dönem bitiminde mezun olması beklenen öğrencilerin bilgileri, belgeleri öğrenci işleri tarafından bölüm başkanlıklarına yönlendirilir. Gerekli incelemeler sonucunda fakülte kurul kararı doğrultusunda öğrencinin mezun olabileceğine karar verilir.

Fakülte kurul kararı sonrasında listelerde adı geçen öğrencilerin bilgilerinin bulunduğu fakülte kararı öğrenci işleri ofisine iletilir. Üniversitenin bilgi sisteme ‘’mezun’’ olarak işlenen öğrencilerin bu noktadan sonra işlemleri başlatılır.

Sisteme mezun olarak işlenen öğrenciler e-devlet üzerinden mezuniyetlerini görebilmektedirler. Mezunlarımız Diploma tesliminden önce e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri ile gerekli başvurularını yapabilirler.

Fakülte kurul kararı gelen öğrencimizin yaklaşık üç ay içinde diploma basım işlemleri ve onay işlemleri ( KKTC İç İşleri Bakanlığı,KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği)tamamlanır.

Not: Öğrencilerimizin diplomalarını teslim alabilmeleri için gereken diploma harç bedeli ödeyerek okuldan çıkış evraklarını onaylatmaları gerekmektedir.

Not: Diploması hazır olan mezunlarımız belgelerini bizzat veya noterden verecekleri vekalet ile üçüncü kişilere aldırabilirler.

Not: Kurum dışı ve içi yatay geçiş yapan öğrencilerimiz üniversitemizden alacakları diploma ve transkriptlerini bizzat YÖK’ e kontrole sunmak durumundadırlar. Bu işlem kontrol amaçlı olup denklik alma olarak algılanmamaktadır.

Görüş ve önerileriniz için
bizimle iletişim kurabilirsiniz.