Staj İşlemleri

Lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz müfredatlarında belirtilen zorunlu veya gönüllü stajlarını bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarının yönlendirmesi ile işlemlerini başlatırlar. Akademik danışmanlarından alacakları ayrıntılı bilgiler ışığında; staj yer seçimi, staj tarihleri ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi alırlar.

Staj işlemlerini başlatan öğrencilerimize staj yapacakları kuruma iletilmek üzere staj defteri verilir. Bu defter öğrenci ve staj yapılan kurum yetkilisi tarafından işlenir, daha sonra bölüm başkanlığına ulaştırılır.

Stajında başarılı olan öğrencilerin değerlendirilmesi bölüm başkanlığı tarafından incelenerek sonuçları not girişi için öğrenci işleri ofisine iletilir.

Öğrencilerin staj yapacakları kurumda başlamadan önce yasalarca belirtilen zorunlu staj sigorta işlemlerini de ana kampüsten staj koordinatörlüğü ofisimizden takip etmeleri gerekmektedir.

Görüş ve önerileriniz için
bizimle iletişim kurabilirsiniz.