Yatay Geçiş Ön Başvuru Formu

2019-2020 Bahar döneminde yatay geçiş yapmak isteyen TC. Uyruklu öğrenci adaylarımız, KKTC içinde eğitim veren üniversitelere ara dönemde geçiş başvurusu yapabilirler.

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin üniversitelerine yerleştikleri yıla ait merkezi yerleştirme puanları veya transkriptlerindeki genel not ortalamaları önem arz etmektedir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 1. Başvuru Tarihleri :
  • 23 Aralık 2019 -10 Şubat 2020
 1. Değerlendirme Tarihi: 11 Şubat 2020
 2. Sonuçların İlan Tarihi : 12 Şubat 2020
 3. Kesin Kayıt Tarihi  : 13-17 Şubat 2020
 4. Yedek Kayıt Tarihi : 20- 21 Şubat 2020

İLETİŞİM:
Теl       : +90 392 650 00 00
E-mail  : aday@csu.edu.tr

ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

 1. Ön başvuru formunu eksiksiz doldurun. İletişim bilgilerinizi ve Öğrenim görmek istediğiniz bölüm tercihlerinizi belirtin.
 2. Temsilcimiz belirtmiş olduğunuz bilgileri inceleyerek sizinle iletişim kuracaktır.
 3. Açıklama alanına özel notlarınızı, sorularınızı ekleyebilirsiniz.
 4. Yatay geçiş tarihleri arasında online sistem üzerinden belgeleriniz talep edilecektir.
 5. Belgeleriniz sisteme yüklediğinizde kontrol gerçekleştirilecektir.
 6. Yatay geçiş ile ilgili değerlendirme yapıldığında, temsilcilerimiz YÖK'ün yatay geçiş kuralları içinde üniversitemize yatay geçiş yapıp yapamayacağınız size bildirecektir.
 7. Sonuç olumlu ise kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi tarafınıza bildirilecektir.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ HAKKINDA

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
 3. İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 4. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak/transfer edilerek, diploma programını bitirdiği Üniversitedeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

 Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
 2. Transkriptin Aslı
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi
 4. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Not: Başvuru değerlendirmeleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, intibak işlemleri için kayıt aşamasında ders içeriklerini getirmeleri gerekmektdir.

YATAY GEÇİŞ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Yatay Geçiş Nedir ?

Yatay geçiş, öğrencinin kayıtlı olduğu mevcut üniversitesinden başka bir yükseköğrenim kurumuna YÖK kurallarına göre geçiş yapmasıdır.

Yatay geçişler üç ana başlıkta toplanabilir.

 1. T.C. ve KKTC dışında kaln üçüncü dünya ülkerinden geçiş yapmak isteyen öğrenci adayları
 2. T.C.ve KKTC sınırları içerisinde kurumlar arasında geçiş yapmak isteyen öğrenci adayları
 3. Kendi üniversitesinde okumuş olduğu bölümden başka bir bölüme geçiş başvurusunda bulunan (bölüm değişikliği) öğrenci adaylarıdır.
Yatay Geçiş’in ÖSYM ile İlgisi Var Mıdır ?

Yoktur, yatay geçiş başvuruda bulunan öğrenci adayı ile başvurmak istediği üniversiteler arasındadır. Başvuru ve değerlendirme kriterleri YÖK tarafından belirlenmektedir.

Yatay Geçiş İçin Belirleyici Faktör Nedir ?

Yatay geçiş için iki ana kriter bulunmaktadır. Birincisi, öğrencinin üniversitesine girmiş olduğu yıla ait merkezi yerleştirme puanı ile başvuru yapmak istediği programın o yıla ait taban puanına bakılmaktadır.

İkinci yol ise yönetmelikte yer alan Ek 1 maddeye göre, birinci sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler başarı puanlarına göre ilgili paralel bölümlere geçebilirler.  

Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş başvuruları YÖK tarafından ve ilgili üniversitelerin web sayfalarından duyurulmaktadır. Genellikle Temmuz ayı içinde başvular yapılmaktadır.

Üniversitede İlk Senem Bitti, Yatay Geçiş’e Başvurabilir Miyim ?

İngilizce Hazırlık veya bölümde birinci yılını tamamlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

Güncelleme:İngilizce Hazırlık okulunda başarısız olanlar öğrenciler ÖSYM puanları ile  geçiş yapabilmektedirler.

Bir Öğrenci Kaç Kez Yatay Geçiş İçin Başvurabilir ?

Yatay geçiş yönetmeliğine göre öğrenciler merkezi yerleştirme veya EK 1 madde den doğan geçiş haklarını sadece bir kere kullanabilirler.

Üniversitedeki Son Yılımda Yatay Geçiş için (4. sınıf sonu) başvurabilir miyim ?

Son yılda yatay geçiş için başvuru yapılamamaktadır.

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirleniyor ?

Yatay geçiş kontenjanları bölümün o sene aldığı öğrenci sayısına göre belirlenmektedir. Kontenjanlar web sayfaları aracılığı ile duyurulmaktadır.

Vakıf (Özel) Üniversitede Okuyorum, Devlet Üniversitesine Yatay Geçiş Yapabilir Miyim ?

Evet yapabilirsiniz, bu tür uygulamalarda tüm öğrenciler eşit haklara sahiptirler.

Geçiş Yapacağım Okulda Dersler İngilizce İşleniyor, Geçiş Başvurusunda “Yabancı Dil” Bir Sorun Olur Mu ?

Geçilen bölümün eğitim dilinin İngilizce olması durumunda öğrenci dil seviyesini kanıtlayan bir belge sunar veya ingilizce hazırlık okulunun yapmış olduğu seviye tespit sınavına girer. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler kayıt sonrası İngilizce Hazırlık okulunda eğitimlerine başlamaktadırlar.

Açık Öğretim Öğrencisiyim, Örgün Öğretim Yapan bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?

Öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin yeni programlarında eşleşmesi halinde (dersin; içeriği , kredisi ve notu) ders tranferi tüm uygun dersleri için yapılmaktadır.

Yatay geçişler için ayrıntılı bilgileri aşağıda bulunan adreslerden görebilirsiniz;

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yurt-disindaki-yuksekogretim-kurumlarindan-ulkemizdeki-yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis