education-header

Genel Bilgi

Programın amacı eğitim fakültelerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere formasyon eğitimi vermektir. Program etkili öğretmenlik davranışları kazanmış, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen, bunları öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla uygulayabilen, öğrencileri öğrenmeye ve başarıya güdülemeyi bilen, disiplinlerarası yaklaşımı benimsemiş, vizyon sahibi, problem çözme yeteneğine sahip, sosyo kültürel farklılıklara saygılı, din, dil, görünüş veya bireysel özellikler nedeniyle bireyler arasında ayrımcılık yapmayan, bireysel, toplumsal değerlere saygılı öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezun olan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve gelişimin kendini gerçekleştirme sürecindeki yerini ve bu bağlamda bireysel ve toplumsal gelişim arasındaki bağı yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Olanakları

Pedagojik Formasyon Programı Eğitim fakültemizde görev yapan, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde uzman, tecrübeli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Program süresince öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerle bağlantılı videolar ve filmler gösterebilmektedir.

Programda öğrenim gören öğrencilerimiz kuramsal derslerde öğrendiklerini, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde önceden belirlenen eğitim kurumlarında uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmekte ve yürüttükleri araştırmalarda kullanabilmektedir.

Kariyer Alanları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Pedagojik Formasyon Programından mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler eğitim aldıkları alanlarla ilgili öğretmenlik yapabilmektedir.

Akademik Kadro
Ünvan Adı Soyadı Görevi E-mail Adresi Kadro Durumu
Prof. Dr. Ömer ÜRE Dekan omerure@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU Rektör Yardımcı tokaygedikoglu@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ Öğretim Üyesi orhanciftci@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Doç. Dr. Osman YILDIZ Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı osmanyildiz@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Doç. Dr. Tuba YAVAŞ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı tubatavas@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz SAYGIN Dekan Yardımcısı yelizsaygin@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin PARLAKYILDIZ Öğretim Üyesi hayrettinparlakyildiz@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Münir ACUNER Öğretim Üyesi ahmetacuner@csu.edu.tr Tam Zamanlı
Öğr. Gör. Tubanur Çelik İSKİFOĞLU Öğretim Görevlisi tubanurisklifoglu@csu.edu.tr Tam Zamanlı