Bölüm Hakkında

Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde, 6-18 yaşları arasındaki bireyin, yaşamının çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilecek, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi; okulda başarı ve akademik gelişme, psikolojik ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında görülen sorunlarla baş edebilmek için sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmeti sunmaktır.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi,başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler. Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Enstitü internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Kariyer Olanakları

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz başta T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda, Adalet Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Polis Akademisi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, özel eğitim merkezlerinde ve işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak görev alabilmektedirler.

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.