Bölüm Hakkında

Bölümümüzün temel misyonu çok nitelikli olan öğrencilerini elektrik mühendisliğinin bütün dallarında olabildiğince donanımlı şekilde yetiştirmektir. Hedefimiz sadece bir kaç dalda iyi bir mühendis yetiştirmek değil; çeşitli dallarda genel görüşü olan, özelleştiği dalda kapsamlı bilgi sahibi, teknolojik ilerlemelere - temel bilimlerdeki atılımlara açık, sebep-sonuç ilişkisi içinde düşünen, problemlere doğru yaklaşan ve etkili sonuç alan, bilgi ve tecrübeye saygılı gençleri ülkemiz mühendisliğine kazandırabilmektir. Program, sorumluluk ve iyi karar vermeyi vurgulayarak bireysel inisiyatif ve güçlülüğü teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin, uzmanlaşma gerçekleşmeden önce, ekonomi, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili bir anlayışla birlikte, matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler hakkında sağlam bir bilgi edinmeleri gereklidir. Lisans programı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin hangi alanlarını seçeceğine dair kararlarını beşinci yarıyılın sonuna kadar ertelemek isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Başarılı adaylara dördüncü yılın sonunda Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesi (B.S.) verilir. Lisans eğitiminin bu döneminde, öğrencilerin iki yaz tatili boyunca sanayide en az 40 iş günü harcaması beklenir. Dördüncü yılda uzmanlık alanlarının seçimi bölüm danışmanları veya bölüm başkanının gözetiminde yapılmalıdır.

Eğitim Öğretim Metodları

Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları görev aldıkları yerli ya da yabancı tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında yetenek ve bilgi birikimleri ile kendilerine haklı bir yer edinmiş ve her seviyede üstün başarılar göstererek birçok kuruluşun üst yönetim kademelerinde önemli görevler üstlenmişlerdir.

Mezunların önemli bir bölümü de daha ileri seviyede akademik çalışmalara devam etmekte, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak çeşitli üniversite ve araştırma kuruluşlarında da yaratıcı ve lider elemanlar olarak görev yapmaktadırlar.

Başvuru ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi için aday öğrenci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.