Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/bimcsuedu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
How-to-Hire-a-Good-Psychologist

Genel Bilgiler

Gelişen ve değişen topluma uyum sağlamak, sınırsız seçenekler arasında en uygun seçimleri yapabilmek ve gerçekçi karar alabilmek giderek zorlaşmaktadır. Zorlaşan yaşamda bireyler, kendilerini daha iyi tanımak, problemlerini çözebilmek ve kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmek için psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yardımları veren meslekler giderek daha fazla önem kazanmakta, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu alanlar arasında öne çıkmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programına liselerden mezun olan öğrenciler arasından TM–3 puanlarına göre öğrenci alınmaktadır. Öğrenim süresi dört yıl olup, derslere devam zorunluluğu vardır.

2014- 2015 Öğretim yılında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri gibi çeşitli alanlardan dersler almaktadırlar. Programda üçüncü ve dördüncü yıllarda ise psikolojik danışma ilke ve teknikleri, mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları, bireyle ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, psikolojik danışma kuramları gibi alana özel dersler yer almaktadır.

Programın Amacı
Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilmek için, alanın kuramsal bilgilerine hakim,
 • Uygulama becerilerine sahip,
 • İnsan iyi oluşuna duyarlı,
 • İnsan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilen,
 • Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan,
 • Mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen meslek elemanları yetiştirmektir.
 • Bölüm öğrencilerinin, gün geçtikçe karmaşıklaşan modern yaşamda günlük hayat sorunlarıyla baş etmekte güçlük çeken bireylerin sorunlarına çözümler üretebilmeleri,
 • Sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmayarak, bireylerin uyum ve gelişim sorunlarının olduğu her alanda psikolojik destek sağlayabilmeleri,
 • Bilimsel yeterliliğe sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
 • Ders
 • Grup Çalş. / Ödevi
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Hazırlama
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz başta T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda, Adalet Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda, Polis Akademisi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, özel eğitim merkezlerinde ve işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak görev alabilmektedirler.

Akademik Kadro
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail Adresi
Prof. Dr.Ömer ÜREDekanomerure@csu.edu.tr
Prof. Dr.Zafer GökçakanÖğretim Üyesizafergokcakan@csu.edu.tr
Prof. Dr.Orhan ÇİFTÇİÖğretim Üyesiorhanciftci@csu.edu.tr
Prof. Dr.Hüseyin IZGARÖğretim Üyesihuseyinizgar@csu.edu.tr
Dr. Öğr. ÜyesiYeliz SAYGINDekan Yardımcısıyelizsaygin@csu.edu.tr
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail Adresi
Prof. Dr.Ömer ÜREDekanomerure@csu.edu.tr
Dr. Öğr. ÜyesiYeliz SAYGINDekan Yardımcısıyelizsaygin@csu.edu.tr