Picture1

UCİM Çocuk İhmal ve İstimarını Önleme Merkezi

 Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi 15.12.2020 tarihinde UCİM Derneği ile yapılan ortak bir protokol ile açılmış olup bu konsept üzerinde açılan Avrupa’nın ikinci, KKTC’nin ilk ihmal ve istismarını önleme merkezidir.

Merkezin Önemi

Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi, KKTC’de faaliyet göstermeye başladığı ilk günden beri sahip olduğu hassasiyet ve bilinç ile çocuk ihmal ve istismarı alanında farkındalık yaratmaya başlamış, bugün kurum, kuruluşların ve bu alanda çalışan kişilerin inceledikleri ve ortak işbirliklerinde bulunmak istedikleri  örnek bir merkez haline gelmiş, sahip olduğu amaçlar doğrultusunda çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelede büyük rol oynayan ve KKTC genelinde “çocuğun üstün yararı” ilkesinden yola çıkarak “Çocuk Dostu Ada” etiketini hızla yaymaya çalışan KKTC’de bulunan tek merkezdir.

Merkez İşleyişi

Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi bu alanda yaptığı  çalışmalarını; Üniversite içerisinde bulunan farklı disiplinlerde çocuk çalışmaları alanında uzman  gönüllü akademisyenleri, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite içerisinde gönüllü faaliyet göstermek isteyen öğrencilerin öncülüğünde kurulmuş olan “Mavi Kelebek Çocuk Haklarını Koruma Kulübü”,UCİM Derneği’nin KKTC’de bulunan temsilcileri ile birlikte ortak projeler düzenleyerek sürdürmekte ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi’nin amaçları;

 • Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenlemek,
 • Çocuk ihmal ve istismarı konusunda, yayın yapmak veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla iş birliği sağlamak,
 • Çocuk ihmal ve istismar ile ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek,
 • Amaçları doğrultusunda; gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak,
 • Merkezde yürütülecek etkinliklerle; önleme merkezinin amaç ve kapsamı dâhilinde, çocukların yetişmesi/eğitilmesi ile ilgilenen kişilere, bu alanda hizmet veren kuruluşlara, çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapmak,
 • Aileleri ve işi gereği çocuklarla temas halinde olan alan çalışanlarını çocuk beden güvenliği ve çocuk hakları gibi önemli konularda eğitmek,
 • İhmal ve istismar ile mücadele kapsamında, üniversite mensuplarına, üniversite öğrencilerine, toplumun her kesimine eğitimler vermek,
 • Üniversite mensuplarına eğitim faaliyetleri ile ilgili destek olmak,
 • Çocuk ihmal ve istismarını önleme konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Çocuk İstismarı ve İhlali
Çocukla İletişim
Bedensel Söz Hakkı
Çocuk Hakları

Merkezin Faaliyetleri

15.12.2020 Tarihinde kurulan Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi kurulduğu günden bugüne pandemi koşulları dahilinde projelerine başlamış ve aşağıdaki faaliyetleri sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.

 • Önce Çocuk isimli, Çocuk ile ilgili tüm disiplinleri konuk alan ve bu alanda bilimsel temanın yanı sıra sosyal anlamda da farkındalık yaratmayı amaçlayan, KİÜ youtube kanalı ile beraber izleme kitlesi yüksek olan farklı platformlarda da yayınlanacak bir program çekimlerine başlamıştır.
 • Merkez bünyesinde öğrenciler ile etkileşimi ve farkındalığı sağlamak amacı ile " KİÜ Mavi Kelebek Çocuk Hakları Kulübü" kurulmuş ve faaliyetlerine başlanmıştır. (Kulüp tarafından diğer üniversitelerin öğrencilerinin de katılacağı eğitim zirvesi gerçekleşmiştir.
 • Önleme Merkezimiz bünyesinde ekte sunacağımız  "Çocuk Dostu Ada" projesi başlatılmış, bu geniş kapsamlı proje dahilinde Ada genelinde 1000 kişiden fazla bireye ulaşılması amaçlanmıştır.
 • Merkez bünyesinde KKTC’de bulunan birçok kurum ile anlaşmalar sağlanma aşamasında olup bu alanda farkındalık çalışmaları planlanmaktadır.