Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/bimcsuedu/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211
simple-definition-of-law

Önce sen!

Demokratik bir devletin öncü unsuru hukukun üstünlüğüdür.

Dengeli, adil ve barışçıl bir toplumu sürdürmek ve günümüz küresel topluluk hukukunda bir arada bulunmak için esastır.

Bu görüşle Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Uluslararası Hukuk Bölümü, bağımsız olarak ileri araştırma yapma kapasitesine sahip gelecekteki hukuk profesyonellerine liderlik etmeyi amaçlamaktadır.

Uyuşmazlıktan kaçınma ve çözüme yönelik akademik ve kişisel beceriler geliştirmek. Programımız, içtihat ve tüzük için yorumlayıcı becerileri vurgulayan derslerden oluşmaktadır. Bunu yaparken karşılaştırmalı kurslarımız öğrencileri açık fikirli olmaya, eleştirel analiz yapmaya, yasal mantık ve muhakeme kazanmaya teşvik eder.

Kıbrıs İlim Üniversitesi, karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri, Ortak Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunları hazırlamak için zorunlu derslerden oluşan uluslararası hukuka yaklaşım ihtiyacını karşılayan uluslararası bir hukuk programı sunmaktan gurur duyar. Hukuk danışmanları, dava görevlileri, hakimler ve savcılar olarak hukuk mesleği için öğrenciler. Programımız, öğrencilerin İngilizce dilinde ileri bir hukuk eğitiminden tam olarak yararlanmasını ve böylece uluslararası arenada rekabet etmelerini sağlayan ana hatlar sunar.

Amaç ve Hedefler
Eğitim-Öğretim Metotları
Kariyer Olanakları
Akademik Kadro
İletişim

Uluslararası Hukuk programımız, Üniversitemizin misyonu ile bağlantılı olarak günümüz teknolojisini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olacak, etik değerler çerçevesinde özgürce ve özgün düşünebilecek, takım liderleri ve yüksek sosyal ve duygusal zekaya sahip oyuncular olarak tamamen profesyonel bilgi ve becerilerle donatılmış küreselleşmeye ve  hızlı değişime ayak uydurabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası Hukuk programımız,  haklarının farkında olan, toplumdaki değişiklik ve gelişmelere hukuki çözümler sunabilecek, hukuku sosyal bir olgu olarak değerlendirebilecek ve analitik düşünme becerilerini bu yönde geliştirebilecek öğrenciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Bu amaçla Uluslararası Tahkim Hukuku, İnternet Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Banka Hukuku, Çevre Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi derslere lisans ve lisansüstü düzeyde yer vermekteyiz. Klâsik yargılama usullerinin yanında, dünyada büyük çapta uygulama alanı bulan tahkim, arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri de (Alternative Dispute Resolution) detaylı olarak ele alınacak ve sadece bugünün değil, geleceğin hukukçuları yetiştirilecektir.

Fakültemizden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra, mezunların kendi ülkelerinin düzenlemelerine bağlı olarak yasal stajlarını tamamlamaları beklenmektedir.

Daha sonra, yasal stajlarını tamamlayan mezunlarımız hakim, savcı, avukat, noter ve hukuk destek elemanı olarak görev yapabilirler. Ayrıca, kamu kurumlarında, kamu veya uluslararası kuruluşlarda ve hukuk firmalarında; Uzman, hukuk danışmanı ve yönetici olarak da çalışabilirler.

Mezunlarımız lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik alanda kariyer yapabilirler.

ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Yrd. Doç. Dr.Ramadan SanıvarDekan
Uluslararası Hukuk Bölüm Başkanı
ramadansanivar@csu.edu.trTam Zamanlı
Prof. Dr.Mesut CaşınÖğretim Üyesi mesutcasin@csu.edu.trYarı Zamanlı
Doç. Dr.Reşat Volkan GünelÖğretim Görevlisi resatgunel@csu.edu.trTam Zamanlı
Yrd. Doç. Dr.Levent Ersin OrallıÖğretim Görevlisi leventoralli@csu.edu.trYarı Zamanlı
Öğr. Gör.Mercy Abiola IdowuÖğretim Görevlisi mercyidowu@csu.edu.trTam Zamanlı
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Arş. Gör.Ege CingilAraştırma Görevlisiegecingil@csu.edu.trTam Zamanlı