Kıbrıs İlim Üniversitesi

Kıbrıs İlim Üniversitesi 2013 yılında kurulmuştur. Kuruluşunu takiben, hızlı bir büyüme sürecini yaşayan Üniversitemiz 2014 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayarak kısa sürede KKTC, Türkiye ve yurtdışında tanınan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu hüviyetine kavuşmuştur.

Başlangıçta British University Of Nicosia adını taşıyan üniversitenin adı; Güney Kıbrıs’taki ‘Cyprus Nicosia University’ ile karıştırılması, lokasyon için yanlış algı yaratması ve ilim tanımlamasının bir üniversite için daha uygun olduğuna dair genel kanı çerçevesinde Ulu Önder Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özlü deyişinden alınan ilhamla Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

KKTC’nin en güzel kenti olan Girne’de, bu yerleşim biriminin en müstesna semti olarak bilinen Bellapais yolunda Ozanköy sınırları içinde hazırlanan kampüste faaliyet göstermeye başlayan üniversite, idari ve akademik kadrosunun üstün vasıfları, derslik, laboratuvar ve sosyal mekanlarının mükemmeliyeti, kuruluş yerinin uygunluğu ile alışveriş merkezlerine yakınlığı gibi özellikleriyle kısa sürede öğrencilerin beğenisini toplamıştır.

Şehrin merkezinde bir üniversite olan Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin eğitim kalitesi bakımından da fark yaratan bir niteliğe sahip olması için her türlü çaba gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Fakülte ve bölümlerde görev yapan akademisyenlerin büyük çoğunluğu, akademik çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yapmış, takiben Türkiye’nin en bilinen üniversitelerinde görev yapmış ya da yapmakta olan kıymetli bilim insanlarından oluşmaktadır. Diğer taraftan, Kıbrıs İlim Üniversitesinde teorik eğitimin yanı sıra pratik çalışmalara da büyük önem verilmekte olup, her bir bölümün ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuş bulunan laboratuvarlar 7/24 öğrencilerimizin faydasına açık bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, Hemşirelik Laboratuvarlarımız, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarlarımız, İlk ve Acil Yardım Laboratuvarımız, Mekatronik Laboratuvarımız, Elektrik Elektronik Laboratuvarımız, Fizik ve Kimya Laboratuvarımız eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hazırlanmış olup, bu laboratuvarlar eğitim alanlarının değişen ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilmektedir.

Dersliklerimiz ve amfilerimizde ise tamamı akıllı tahta ve video projeksiyon cihazı gibi yardımcı eğitim teknolojisi ile donatılmış olup, aydınlatma ve oturma düzeni bakımından ergonomik özellikleri öğrencilerine sunmaktadır. Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne–Lefkoşa arasında yer alan Dikmen’deki arazide yeni kampüs ve bu kampüsün etrafında Öğrenci Yurdu ve Yaşam alanı işbirliği çalışmalarına başlamış olup, inşaatları  hızla ilerlemektedir.

MİSYONUMUZ

Kıbrıs İlim Üniversitesi; akademisyenleri, öğrencileri ve destek ağları vasıtasıyla, üniversitemizde bulunan, dünyanın farklı ülkelerini ve bölgelerini temsil eden kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik öğelere önemli katkılarda bulunurken eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki gelişim yolunda, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, disiplinlerarası araştırmalara önem verip, toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve çağdaş bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Kıbrıs İlim Üniversitesi, önümüzdeki 10 sene içinde, bölgedeki önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için; sürekli değişen ve gelişen dünyada hem dinamik hem de uyumlu olmayı, uluslararası burs programları vasıtasıyla yüksek kalitede öğrencilerle ve gelecek nesillerin bilim adamları ve profesyonellerine destek sağlayıp, gelişimlerine katkıda bulunmayı, geniş ve kapsamlı altyapı kullanarak modern eğitim sürecini kolaylaştırmak ve böylece bilgi üretimi ve paylaşımında bulunarak bölgesel ve uluslararası gelişmelere katkı sağlamayı vizyon olarak kabul etmiştir.