Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel Rektör/Başkan
Prof. Dr. Ahmet Zafer Gökçakan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan Hukuk Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Asım Günal Önce İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Ata Atun Mühendislik Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Gülay Çetinkaya Çiftçioğlu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu Senatoca Seçilmiş Temsilci/Üye
Prof. Dr. Mesut Yalvaç Senatoca Seçilmiş Temsilci/Üye
Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç Senatoca Seçilmiş Temsilci/Üye
Doç Dr. Mehmet Zeki Avcı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Doç Dr. Rukiye Kilili Turizm Fakültesi Dekanı/Üye