Akademik Yönetim

REKTÖR

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL


REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu

DEKAN

Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Hukuk Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. İsmail Hakkı BAHAR

Sağlik Bilimleri Fakültesi Dekani

DEKAN

Prof. Dr. Asım Günal Önce

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof Dr. Ata Atun

Mühendislik Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. Zafer Gökçakan

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

MÜDÜR

Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya

Uygulamalalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Sarvanaz BARADARANİ

Mutfak Sanatları Meslek
Yüksekokulu Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TURANLI

Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürü

MÜDÜR V.

Özkan İbrahimer

Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdür Vekili

YÖNETİM KURULU
ADI SOYADIGÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet Bülend GökselRektör
Prof. Dr. Lale Ayşegül BüyükgönençRektör Yardımcısı / Turizm Fakültesi Dekan V. / Üye
Prof. Dr. Tokay GedikoğluRektör Yardımcısı/ Senatoca Seçilmiş / Temsilci Üye
Prof. Dr. Zafer GökçakanEğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Mesut YalvaçSenatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Asım Günal Önceİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. İsmail Hakkı BaharSağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Abdurrahman AyhanHukuk Fakültesi Dekanı /Üye
Prof. Dr. Ata ATUNMühendislik Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Orhan ÇiftçiSenatoca Seçilmiş Temsilci Üye
SENATO
ADI SOYADIGÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet Bülend GökselRektör / Başkan
Prof. Dr. Lale Ayşegül BüyükgönençRektör Yardımcısı/ Turizm Fakültesi Dekan V./ Üye
Prof. Dr. Tokay GedikoğluRekör Yardımcısı, Lisasnüstü Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Zafer GökçakanEğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Asım Günal Önceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Mesut YalvaçYabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. / Üye
Prof. Dr. İsmail Hakkı BaharSağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Sağlık Bilimleri Y.O. Müdür V./Üye
Prof. Dr. Abdurrahman AyhanHukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ata AtunMühendislik Fakültesi Dekanı / Üye
Prof. Dr. Orhan ÇiftçiEğitim Bilimleri Fakültesi Temsilci Üye
Doç. Dr. Erdal Güryayİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilci Üye
Doç. Dr. İsmail Hakkı DoğankayaUygulamalı Bilimler Müdürü/Havacılık M.Y.O. Müdür V./Üye
Yrd. Doç. Dr. Sarvnaz BaradaraniMutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü / Üye
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TuranlıAdalet Meslek Yüksekokulu Müdürü /Hukuk Fakültesi /Temsilci Üye
Yrd. Doç. Dr. Roozbeh VaziriMühendislik Fakültesi/ Temsilci Üye
Öğr. Gör. Fatma Ayşin KurakSağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü
Genel Sekreter Şükrü ÇankayaRaportör
Feyza ÖztürkÖğrenci Konseyi Temsilcisi