Akademik Yönetim

REKTÖR

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL


REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu

DEKAN

Prof. Dr. Merdan Hekimoğlu

Hukuk Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. İsmail Hakkı BAHAR

Sağlik Bilimleri Fakültesi Dekani

DEKAN

Prof. Dr. Asım Günal Önce

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. Özay Oral

Mühendislik Bilimleri Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. Zafer Gökçakan

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

DEKAN

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya

Öğrenci Dekani

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Naile ALANKAYA

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Sarvanaz BARADARANİ

Mutfak Sanatları Meslek
Yüksekokulu Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TURANLI

Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürü

MÜDÜR V.

Özkan İbrahimer

Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdür Vekili

YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel

Rektör/Başkan

Turizm Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç

Rektör Yardımcısı/Senatoca Seçilmiş Temsilci Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı

Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu

Senatoca Seçilmiş Temsilci Üye

Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Özay Oral Mühendislik Bilimleri Fakültesi Dekanı/Temsilci Üye
Prof. Dr. Merdan Hekimoğlu Hukuk Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. İsmail Hakkı Bahar Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Asım Günal Önce İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Zafer Gökçakan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili/Üye
Yrd. Doç. Dr. Naile Alanka Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü/Üye
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Turanlı Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü/Üye
Yrd. Doç. Dr. Sarvanaz BARADARANİ Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü/Üye
Öğr.Gör. Özkan İbrahimer Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü/Üye
Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal Hukuk Fakültesi/Temsilci Üye
Prof. Dr. Orhan Çiftçi Temsilci Üye
Doç. Dr. Erdal Güryay İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Temsilci Üye
Feyza Öztürk Öğrenci Konseyi Temsilcisi
SENATO
ADI SOYADIGÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet Bülend GökselRektör/Başkan
Prof. Dr. Lale Ayşegül BüyükgönençRektör Yardımcısı/Senatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. İsmail Hakkı BaharSağlık Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı/Üye
Prof. Dr. Özay OralMühendislik Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Merdan HekimoğluHukuk Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Asım Günal Önceİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Zafer GökçakanEğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı/Üye
Prof. Dr. Tokay GedikoğluSenatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Orhan ÇiftçiSenatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Feyza ÖztürkÖğrenci Konseyi Temsilcisi