Akademik Yönetim

REKTÖR

Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL


REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu

DEKAN

Prof. Dr. Merdan Hekimoğlu

Hukuk Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. İsmail Hakkı BAHAR

Sağlik Bilimleri Fakültesi Dekani

DEKAN

Prof. Dr. Asım Günal Önce

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof Dr. Ata Atun

Mühendislik Fakültesi Dekanı

DEKAN

Prof. Dr. Zafer Gökçakan

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

MÜDÜR

Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya

Uygulamalalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Naile ALANKAYA

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Sarvanaz BARADARANİ

Mutfak Sanatları Meslek
Yüksekokulu Müdürü

MÜDÜR

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TURANLI

Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürü

MÜDÜR V.

Özkan İbrahimer

Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdür Vekili

YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel Rektör
Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu Rektör Yardımcısı
Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü
Şükrü Cankaya Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer Gökçakan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatma Özmen Senatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Mesut Yalvaç Senatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Asım Günal Önce İktisadi, İdar ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Turizm Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İsmail Hakkı Bahar Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Merdan Hekimoğlu Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ata ATUN Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan Çiftçi Senatoca Seçilmiş Temsilci Üye
Feyza Öztürk Öğrenci Konsey Başkanı
SENATO
ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel Rektör
Prof. Dr. Lale Ayşegül Büyükgönenç Rektör Yardımcısı/Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilci Üye
Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu Rekör Yardımcısı, Lisasnüstü Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü
Şükrü Çankaya Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer Gökçakan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Asım Günal Önce İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, Turizm Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İsmail Hakkı Bahar Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili
Prof. Dr. Merdan Hekimoğlu Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ata Atun Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan Çiftçi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temsilci Üye
Doç. Dr. Erdal Güryay İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilci Üye
Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya Uygulamalı Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Naile Alankaya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Sarvnaz Baradarani Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Turanlı Hukuk Fakültesi Temsilci Üye
Öğr. Gör. Özkan İbrahimer Hazırlık Okulu Müdür Vekili
Feyza Öztürk Öğrenci Konseyi Temsilcisi