VİZYON

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinin vizyonu, doğrudan danışmanlık hizmetleri, eğitim ve bilinçlendirme programları aracılığıyla öğrencinin başarısını, gelişimini ve psikolojik iyi oluş halini artırmayı teşvik eden bir ortam yaratmaktır. Özellikle, öğrencilerin olgun, entelektüel olarak yetkin, kültürel açıdan hassas, ahlaki açıdan duyarlı ve topluma etkili bireyler haline gelmesi için mesleki, sosyal ve kişisel gelişimi gerçekleştirmektir.