Türkçe Öğretmenliği

Kıbrıs İlim Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2017 açılan Türkçe Öğretmenliği Bölümü, zengin kadrosuyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Kıbrıs İlim Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alıp bu yerleşke Girne’nin en güzel yerleşim alanlarından biri olan Belapais yolu üzerindedir. Deniz ve dağ manzaralı bu yerleşke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en güzide bölgelerindendir. Bütün güzelliklerin bir araya toplandığı bu huzur yuvasında kurulduğu günden bu yana aralıksız eğitimini sürdüren bölümümüz, ileriye dönük büyük atılımlar yapmayı hedeflemektedir.

Türkçe Öğretmenliği, Milli Eğitime bağlı İlköğretim Okullarının en fazla ihtiyaç duyduğu branşlardandır.  Son zamanlarda yabancıların Türkçe öğrenmeye olan talepleri artmıştır. Bu artış, Türkçe Öğretmenliğini avantajlı hale getirmiştir. Bu programın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemlerinde ihtiyaç duyulan Türkçe Öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda başlıca vizyonumuz; öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlamaktır.

Bölümümüz, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda misyonumuz; bir yanıyla ana dili Türkçe, diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili her işin başıdır. Öğretmenlik ise mevcut her türlü bilgi birikiminin üretilmesi, saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet eden en önemli meslektir. Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dil bilincini ve sevgisini aşılayacak olan bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk, bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir.Ders Programı Puan ve Ücretler Programın Amacı Hedefler Eğitim-Öğretim Metotları Kariyer Olanakları Akademik Kadro İletişim

Bölümümüzün temel amacı; Türkçenin söz varlığına sahip çıkacak, onun her türlü kirlenmeye karşı koruyacak, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek; Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek; ortaöğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.Bölüm olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır.

 • Ülkemizin Türkçe Öğretmeni ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte öğretmen yetiştirmek
 • Yapacağı bilimsel etkinliklerle geleceğe dönük olarak Türkçe eğitiminin merkezi haline gelmek
 • Türkçe Eğitimi konularında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarında görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim vermek
 • Türkçe Eğitimi alanında ihtiyaç hissedilen konularda çözüm merkezi olabilmek
 • Mezun olan öğrencilerin öğretmen olarak atandıkları okullarda karşılaştıkları sorunlara karşı akademik destek olabilmek
 • Yapacağı bilimsel etkinliklerle Türkçenin doğru, kurallı ve etkili kullanılmasını sağlamak
 • Aday öğretmenlerin dil kullanım düzeylerini sağlamak
 • Aday öğretmenlerin bireysel gelişmelerine katkıda bulunmak
 • Evrensel dil anlayışıyla aday öğretmenlerin donanımlarını artırmak
 • Öğrencilere alanlar arası çalışma anlayışı kazandırmak
 • Ders
 • Grup Çalş. / Ödevi
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun olanların istihdam edilebilecekleri alanlar her geçen gün artmaktadır. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullar ve özel okullarda
 • Özel dershanelerde
 • Basın yayın kuruluşlarında
 • Diksiyon ve güzel konuşma eğitimcisi olarak
 • Karşılaştırmalı dil çalışmaları
 • Diğer bilim alanlarının hemen tamamının dil sorunlarının çözümü
 • Arşiv ve müzeler 
 • Dünya Türkoloji merkezleri
 • Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlar
 • Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerde akademik kariyer   
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Merkezleri
 • Yabancı ülkelerdeki Türkoloji ve Türkçe eğitimi bölümleri
 • Yurtdışındaki Türk özel okulları
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Doç. Dr.Osman YILDIZTürkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı[email protected]Tam Zamanlı
Dr. Öğr. ÜyesiHayrettin PARLAKYILDIZÖğretim Üyesi[email protected]Tam Zamanlı
Dr. Öğr. ÜyesiNecmiye Ayşin PARLAKYILDIZÖğretim Üyesi[email protected]Yarı Zamanlı
Dr. Öğr. Üyesiİkbal ÖKSÜZOĞLUÖğretim Üyesi[email protected]Yarı Zamanlı
Öğr. Gör.Selman ARSLANBAŞÖğretim Görevlisi
Öğr. Gör.Şaziye ŞAHİNALPÖğretim Görevlisi[email protected]Tam Zamanlı
ÜnvanAdı SoyadıGöreviE-mail AdresiKadro Durumu
Doç. Dr.Osman YILDIZTürkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı[email protected]Tam Zamanlı
Öğr. Gör.Şaziye ŞAHİNALPÖğretim Görevlisi[email protected]Tam Zamanlı