Hemşirelik Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Hemşirelikte Doktora programı; bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır. Hemşirelik doktora programı ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilginin var olan sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlayan, bilgiyi yeniden tanımlayabilmek için karmaşık ve birbiriyle çelişebilen fikirleri analiz ve sentez edebilen, araştırma ve geliştirme yöntemlerini birleştirerek uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, sağlık sorunu olan bireyin bakımının yönetiminde hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, uygun kanıtlar göstererek yeni paradigmaları uygulamaya aktarabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen, dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hemşirelikte Doktora programına kayıt yaptıran adaylar zorunlu olarak almaları gereken derslerin yanı sıra yüksek lisanslarını tamamladıkları hemşirelik alanı ile ilgili (hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği ve hemşirelikte yönetim) dersleri alabilmektedirler

Programlar
Program Adı Derecesi Eğitim Süresi Eğitim Dili
Hemşirelik ( Türkçe)

Hemşirelik ( Türkçe)

Yüksek Lisans

Doktora

2 Yıl

4 Yıl

 Türkçe

Türkçe