Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

Genel Bilgi

Programın amacı eğitim fakültelerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere formasyon eğitimi vermektir. Program etkili öğretmenlik davranışları kazanmış, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen, bunları öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla uygulayabilen, öğrencileri öğrenmeye ve başarıya güdülemeyi bilen, disiplinlerarası yaklaşımı benimsemiş, vizyon sahibi, problem çözme yeteneğine sahip, sosyo kültürel farklılıklara saygılı, din, dil, görünüş veya bireysel özellikler nedeniyle bireyler arasında ayrımcılık yapmayan, bireysel, toplumsal değerlere saygılı öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezun olan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve gelişimin kendini gerçekleştirme sürecindeki yerini ve bu bağlamda bireysel ve toplumsal gelişim arasındaki bağı yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Olanakları

Pedagojik Formasyon Programı Eğitim fakültemizde görev yapan, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde uzman, tecrübeli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Program süresince öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerle bağlantılı videolar ve filmler gösterebilmektedir.

Programda öğrenim gören öğrencilerimiz kuramsal derslerde öğrendiklerini, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde önceden belirlenen eğitim kurumlarında uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmekte ve yürüttükleri araştırmalarda kullanabilmektedir.

Kariyer Alanları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Pedagojik Formasyon Programından mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler eğitim aldıkları alanlarla ilgili öğretmenlik yapabilmektedir.