Yatay Geçiş

2024-2025 Güz  dönemi için yatay geçiş yapmak isteyen TC. Uyruklu öğrenci adaylarımız, KKTC içinde eğitim veren üniversitelere ara dönemde geçiş başvurusu yapabilirler. Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin üniversitelerine yerleştikleri yıla ait merkezi yerleştirme puanları veya transkriptlerindeki genel not ortalamaları önem arz etmektedir.

Şimdi Başvur

Kayıt için gerekli belgeler:

 1. Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. Sabıka Kaydı
 4. İkametgah Belgesi
 5. Dönemlik Eğitim Harcının Tümünün Veya İlk Taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi Banka Hesabına Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu
 6. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınan Heyet Raporu (Son 6 Aya Ait)
 7. Yerleştiği Yıla Ait Ösym Sonuç Belgesi Ve Puan Tablosu
 8. Transkript
 9. Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Üniversiteden Alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Yatay Geçiş Başvuru Formu
 2. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
 3. Transkriptin Aslı
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
 3. İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 4. Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak/transfer edilerek, diploma programını bitirdiği Üniversitedeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Not

Başvuru değerlendirmeleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, intibak işlemleri için kayıt aşamasında ders içeriklerini getirmeleri gerekmektedir.

Not

Yurtdışından yapılan yatay geçiş başvurularında YÖK kuralları gereğince ek evraklar talep edilmektedir.